Omorganisering av Samordningsutvalg Sør-Vest

pictureCAO1XY1PJaktprøver med mange deltagere er en god arena også for å gjennomføre møter. Buskerud JFF har i år 100-års jubileum og før påske avviklet de både utstilling og jaktprøve på Geilo. SU Sør Vest benyttet anledningen til å gjennomføre koordineringsmøte med klubbene i regionen.


Klubbene var samkjørte på at langtidsplanlegging er vesentlig for at den enkelte arrangør skal oppnå forutsigbarhet i sin planlegging. Deltagerene understreket også viktigheten av at Cacit-prøvene skal holde høy kvalitet. Her ble spesielt nevnt fuglebestand, premieprosent, deltagelse og innkvarteringsforhold for deltagere og dommere. Su presiserte videre at arrangøren på ha orden i sitt bokhold både til FKF og NKK.

Tore Kallekleiv har vært leder i SU Sør Vest i 2 år og og fratrer nå denne posisjonen. Klubbene ønsker en tidsforskjøvet funksjonstid på medlemmene i sitt SU og til dette har FKF ingen innvendinger. Nytt samordningsutvalg Sør Vest ble valgt slik:

  • Helèn Jetmundsen, Vestlandet FHK, leder for 4 år
  • Halvor Ramtoft, Telemark FHK, 3 år
  • Oddmund Sordal, Agder FHK, 2 år