Ingen kategori

Linker

Norske raseklubber
Norsk Irsksetterklubb
Norsk Pointerklubb
Norsk Engelsksetterklubb
Norsk Breton Klubb
Norsk Vorstehhundklubb
Norsk Gordonsetter Klubb
Norsk Münsterländerklubb
Norsk Weimaraner Klubb

Lokale medlemsklubber

Agder Fuglehundklubb

Bodø JFF Hundeutvalget

Buskerud JFF

Gudbrandsdalen Fuglehundklubb

Hallingdal Fuglehundklubb

Harstad Vesterålen Fuglehundklubb

Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Inn-Trøndelag Fuglehundklubb

Midt-Troms Fuglehundklubb

Møre og Romsdal Fuglehundklubb

Namdal Fuglehundklubb

Nordenfjeldske Fuglehundklubb

Nord-Troms Fuglehundklubb

Ofoten Fuglehundklubb

Rana JFF Fuglehundutvalget

Randsfjord Fuglehundklubb

Rogaland Fuglehundklubb

Romerike Fuglehundklubb

Salten Fuglehundklubb

Sør-Varanger JFF Fuglehundutvalget

Telemark Fuglehundklubb

Tromsø Fuglehundklubb

Tromsø Hundeklubb Fuglehundutvalget

Vadsø JFF Fuglehundutvalget
Vefsn JFF Fuglehundutvalget

Vest Finnmark Fuglehundklubb

Vestfold Fuglehundklubb
Vestlandets Fuglehundklubb
Østerdal Fuglehundklubb

Østfold Fuglehundklubb


Utenlandske Sider
Svenska Setterklubben för engelsk setter (SKK)
Svenska Irländsk Setterklubben - SISK
Svenska Gordonsetterklubben - SGSK
Svenska Pointerklubben - SPK
Finska Engelsk Setter sektionen
Engelsk Setter Klub  Danmark
Svenska Vorstehklubben
Dansk Irsksetter Klub
Dansk Kennel Klub
Svenska kennelklubben

Andre Sider
Norges Jeger- og Fiskeforbund
Norsk Kennel Klub

Viltforskriften - Lavlandskomiteen informerer

Viltforskriften trådte i kraft fra 1. april 2020. Vi har mottatt spørsmål vedrørende Lavlandsprøvene og vil derfor kort informere om følgende:

  • Det er ikke innført forbud mot Lavlandsprøver med utsatt fugl.
     
  • Utsetting av fugl (fasan og rapphøns) reguleres fortsatt av Forskrift om fremmede organismer. Det er ingen endring her. Utsetting krever søknad til og tillatelse fra Miljødirektoratet (MD), tilsvarende som i fjor. De som ønsker å sette ut fugl må derfor på samme måte som tidligere søke MD.
     
  • FKF/Lavlandskomiteens Lavlandsinstruks vil fortsatt håndheves av FKF.
     
  • Oppdrett av fugl (fasan og rapphøns) reguleres av Viltforskriften, og krever tillatelse fra Miljødirektoratet (Viltforskriftens § 4-6). Dvs det må også her søkes om tillatelse.

 

FKFs Lavlandskomite
(4.april 2020)

Påmelding Norsk Derby 2020

Styret i FKF har i dag 26. mars besluttet inntil videre å fryse påmeldingen til Norsk Derby 2020.

Beslutningen er begrunnet i den pågående koronapandemien. Alle jaktprøver er avlyst fram til 13. april. Den 8. april vil myndighetene komme med ny informasjon om de forbud som nå er gjeldende blir forlenget i en ny periode fremover, eller om det blir åpnet for noen aktiviteter. Vi vet i dag ikke noe om hvilke aktiviteter dette kan bli aktuelt.

Påmeldingsfristen til Norsk Derby er vanligvis 1. mai. Denne fristen kan bli utsatt, - uten at styret pr. i dag kan gi noen ny frist. Det er alt avhengig av utviklingen med virusspredningen i månedene fremover og hva myndighetene bestemmer.

Styret i FKF følger utviklingen tett, og vil informere via klubber og på egen nettside/Facebook når ny frist blir fastsatt og påmelding til Norsk Derby blir åpnet igjen.

Styret i Fuglehundklubbenes Forbund

Norges Cup og Årets Unghund

FKF minner om at fristen for påmelding til ovennevnte kåring er 20. januar 2020. Regler for poengberegning og kåring samt påmeldingsskjema ligger på FKF's hjemmeside. Resultater for aktuelle hunder samt beregningsgrunnlag, data om hunden, hundens foreldre og hundens eier samt et høyoppløslig bilde av hunden sendes til Ellen B. Dobloug, ePost: ellenbd@online.no

God Jul & Godt Nyttår