Ingen kategori

Møtereferat FKF styret - Fra år 2000 og frem til dagens dato

 Møtereferat 2023 Møtereferat 2022
1. Møtereferat 31.01.2023
2. Møtereferat 01.03.2023
3. Møtereferat 29.03.2023
1. Møtereferat 18.01.2022
2. Møtereferat 09.02.2022
3. Møtereferat 15.02.2022
4. Møtereferat 22.03.2022
5. Møtereferat 21.04.2022
6. Møtereferat 20.05.2022
7. Møtereferat 09.06.2022
8. Møtereferat 08.08.2022
9. Møtereferat 30.08.2022
10. Møtereferat 13.10.2022
11. Møtereferat 09.11.2022
12. Møtereferat 09.12.2022
Møtereferat 2021 Møtereferat 2020
1. Møtereferat 26.01.2021
2. Møtereferat 09.02.2021
3. Møtereferat 01.03.2021
4. Møtereferat 15.03.2021
5. Møtereferat 23.03.2021
6. Møtereferat 13.04.2021
7. Møtereferat 14.04.2021
8. Møtereferat 16.05.2021
9. Møtereferat 27.05.2021
10. Møtereferat 03.06.2021
11. Møtereferat 07.06.2021
12. Møtereferat 02.07.2021
13. Møtereferat 26.08.2021
14. Møtereferat 13.10.2021
15. Møtereferat 01.11.2021
16. Møtereferat 12.11.2021
17. Møtereferat 24.11.2021
18. Møtereferat 15.12.2021
1. Møtereferat 27.01.2020
2. Møtereferat 25.02.2020
3. Møtereferat 24.03.2020
4. Møtereferat 14.04.2020
5. Møtereferat 22.04.2020
6. Møtereferat 07.05.2020
7. Møtereferat 26.05.2020
8. Møtereferat 17.06.2020
9. Møtereferat 04.08.2020
10. Møtereferat 01.09.2020
11. Møtereferat 21.09.2020
12. Møtereferat 27.10.2020
13. Møtereferat 09.11.2020
14. Møtereferat 24.11.2020
15. Møtereferat 10.12.2020
Møtereferat 2019 Møtereferat 2018

1. Møtereferat 29.01.2019
2. Møtereferat 05.03.2019
3. Møtereferat 09.04.2019
4. Møtereferat 07.05.2019
5. Møtereferat 14.06.2019
6. Møtereferat 25.06.2019
7. Møtereferat 06.08.2019
8. Møtereferat 03.09.2019
9. Møtereferat 05.09.2019
10. Møtereferat 01.10.2019
11. Møtereferat 05.11.2019
12. Møtereferat 03.12.2019

1. Møtereferat 19.01.2018
2. Møtereferat 27.02.2018
3. Møtereferat 03.04.2018
4. Møtereferat 24.04.2018
5. Møtereferat 11.05.2018
6. Møtereferat 25.05.2018
7. Møtereferat 18.06.2018
8. Møtereferat 08.08.2018
9. Møtereferat 04.09.2018
10. Møtereferat 11.10.2018
11. Møtereferat 26.11.2018
Møtereferat 2017 Møtereferat 2016

1. Møtereferat 31.01.2017
2. Møtereferat 16.02.2017
3. Møtereferat 02.05.2017
4. Møtereferat 09.05.2017
5. Møtereferat 19.06.2017
6. Møtereferat 10.08.2017
7. Møtereferat 30.08.2017
8. Møtereferat 19.09.2017
9. Møtereferat 26.09.2017
10. Møtereferat 12.10.2017
11. Møtereferat 26.10.2017

 1. Møtereferat 26.01.2016
 2. Møtereferat 23.02.2016
 3. Møtereferat 05.04.2016
 4. Møtereferat 18.05.2016
 5. Møtereferat 10.06.2016
 6. Møtereferat 30.06.2016
 7. Møtereferat 08.08.2016
 8. Møtereferat 06.09.2016
 9. Møtereferat 11.10.2016
 10. Møtereferat 17.10.2016
 11. Møtereferat 01.12.2016
 Møtereferat 2015 Møtereferat 2014
 1.   Møtereferat 20.01.2015
 2.   Møtereferat 17.02.2015
 3.   Møtereferat 18.03.2015
 4.   Møtereferat 29.04.2015 
 5.   Møtereferat 28.05.2015
 6.   Møtereferat 12.06.2015
 7.   Møtereferat 02.07.2015
 8.   Møtereferat 15.10.2015
 9.   Møtereferat 02.11.2015
 10. Møtereferat 16.11.2015
 11. Møtereferat 08.12.2015
 1. Møtereferat 17.01.2014
 2. Møtereferat 18.02.2014
 3. Møtereferat 18.03.2014
 4. Møtereferat 29.04.2014
 5. Møtereferat 13.06.2014
 6. Møtereferat 03.07.2014
 7. Møtereferat 01.10.2014
 8. Møtereferat 27.11.2014
Møtereferat 2013 Møtereferat 2012
 1. Møtereferat 24.01.2013
 2. Møtereferat 06.03.2013
 3. Møtereferat 29.05.2013
 4. Møtereferat 12.08.2013
 5. Møtereferat 22.10.2013
 6. Møtereferat 10.12.2013
 1. Møtereferat 19.01.2012
 2. Møtereferat 13.03.2012
 3. Møtereferat 24.04.2012
 4. Møtereferat 08.06.2012
 5. Møtereferat 28.06.2012
 6. Møtereferat 23.10.2012
 7. Møtereferat 04.12.2012
Møtereferat 2011 Møtereferat 2010
 1. Møtereferat 18.01.2011
 2. Møtereferat 22.02.2011
 3. Møtereferat 06.04.2011
 4. Møtereferat 15.06.2011
 5. Møtereferat 04.10.2011
 6. Møtereferat 29.11.2011
 1. Møtereferat 19.01.2010
 2. Møtereferat 16.02.2010
 3. Møtereferat 23.03.2010
 4. Møtereferat 13.04.2010
 5. Møtereferat 11.05.2010
 6. Møtereferat 10.06.2010
 7. Møtereferat 24.06.2010
 8. Møtereferat 19.10.2010
 9. Møtereferat 03.11.2010
 10. Møtereferat 23.11.2010
 11. Møtereferat 14.12.2010
Møtereferat 2009 Møtereferat 2008
 1. Møtereferat 29.01.2009
 2. Møtereferat 24.02.2009
 3. Møtereferat 24.03.2009
 4. Møtereferat 28.04.2009
 5. Møtereferat 25.05.2009
 6. Møtereferat 30.06.2009
 7. Møtereferat 01.09.2009
 8. Møtereferat 17.11.2009
 9. Møtereferat 03.12.2009
 1. Møtereferat 15.01.2008
 2. Møtereferat 04.03.2008
 3. Møtereferat 22.04.2008
 4. Møtereferat 05.05.2008
 5. Møtereferat 09.07.2008
 6. Møtereferat 17.08.2008
 7. Møtereferat 16.10.2008
 8. Møtereferat 13.11.2008
 9. Møtereferat 09.12.2008
 10. Møtereferat 16.12.2008
Møtereferat 2007 Møtereferat 2006
 1. Møtereferat 16.01.2007
 2. Møtereferat 30.01.2007
 3. Møtereferat 13.02.2007
 4. Møtereferat 15.02.2007
 5. Møtereferat 14.04.2007
 6. Møtereferat 15.05.2007
 7. Møtereferat 26.06.2007
 8. Møtereferat 21.08.2007
 9. Møtereferat 20.11.2007
 10. Møtereferat 11.12.2007
 1. Møtereferat 14.03.2006
 2. Møtereferat 27.09.2006
 3. Møtereferat 17.10.2006
 4. Møtereferat 16.11.2006
 5. Møtereferat 30.11.2006
Møtereferat 2005 Møtereferat 2004
...kommer... ...kommer...
Møtereferat 2003 Møtereferat 2002
...kommer... ...kommer...
Møtereferat 2001 Møtereferat 2000
...kommer... ...kommer...

 

Lover for FKF vedtatt Fuglehundtinget 9. juni 2012 og godkjent NKK

 

FKF vedtekter benyttet frem til RS/Fuglehundtinget 2012

Tilbakemelding dommere

Tilbakemelding dommere
Som ett ledd i arbeidet med å kvalitetssikre dommernes arbeid er det laget et tilbakemeldingsskjema hvor dommere i partiet kan gi tilbakemelding på dommers prestasjoner. Det gjelder både positive og kritikkverdige forhold i forbindelse med dommergjerningen. Rapporten vil bli behandlet anonymt.

Tilbakemeldingsskjema dommere

Dommerkonferanser og praktiseringsregler for dømming på jaktprøver

Dommerkonferansene gjennomføres nå etter en ny modell, hvor lokale dommerutvalg (LD) etter å ha vært i kontakt med dommerne i sitt distrikt sender inn aktuelle problemstillinger. Dette samles av sentralt dommerutvalg (DU), systematiseres og sendes ut til LD som gjennomfører møter for alle dommerne i det enkelte distrikt.

Hvert LD kan møte med minst en representant på dommerkonferansen. Her blir problemstillingene grundig diskutert, og forsamlingen som representerte dommerne i sitt distrikt kommer frem til sine konklusjoner.

Konklusjonene er å anse som praktiseringsregler for dømming på våre jaktprøver. De årene det ikke blir vedtatt praktiseringsregler kommer det eget referat.

DommerkonferanserPraktiseringsregler
  Praktiseringsregler 2010
  Praktiseringsregler 2011
  Praktiseringsregler 2012
Referat dommerkonferanse 2013 Praktiseringsregler 2013
Referat dommerkonferanse 2014  
Referat dommerkonferanse 2016  
Referat dommerkonferanse 2017  
Referat dommerkonferanse 2018  
Referat dommerkonferanse 2019  
Referat dommerkonferanse 2020  
Dommerkonferanse 2021 avlyst pga. Covid  
Referat dommerkonferanse 2022  
Referat dommerkonferanse 2023  

SAKSPAPIRER FUGLEHUNDTINGET

    Sakspapirer fuglehundtinget 2022
    Sakspapirer fuglehundtinget 2021
    Sakspapirer fuglehundtinget 2020
    Sakspapirer fuglehundtinget 2019
    Sakspapirer fuglehundtinget 2018
    Sakspapirer fuglehundtinget 2017
    Sakspapirer fuglehundtinget 2016  
    Sakspapirer fuglehundtinget 2015  
    Sakspapirer fuglehundtinget 2014  
    Sakspapirer fuglehundtinget 2013   
    Sakspapirer fuglehundtinget 2012  

 

 

 

 

 

 

 

FKF styret

FKF styrets sammensetning vedtatt på Fuglehundtinget - MAI 2022

STYRET I FKF 2022/2023

Torsten Dehn
Styreleder

Skariasveien 35 D,
0758 Oslo

+47 97199762

tdehn@nordic-maritime.no 

Tore Paulshus
Nestleder

Sloratoppen 82,
1405 Langhus

+47 90747572

tpaulshus@deloitte.no

Gry Eriksen
Styremedlem

Falla 14,
1747 Skjeberg

+47 96910000

gry@flexi.no

Christian Sletbakk
Styremedlem

Tiurveien 17 D,
9300 Finnsnes

+47 47896036

christian@kontordesign.no

Jan Riise Pedersen
Styremedlem

     

Ingrid Margrete Bjåen
Vara

     

Geir Morten Søgaard
Vara

     

 Ellen Bakke Dobloug 
 Sekretær

 Fartvegen 270,
 2324 Vang H

+4762596744
+4741325189

ellenbd@online.no

Premierte NM Vinter Andøya finale 2022

Dommere: Rune Mikalsen og Karl Ole Jørgensen
Terreng: Lovika

I fantastisk vær og flotte forhold i Vesterålen samt godt med ryper ble det en spennende finale NM Vinter Andøya 2022.

Premieringer:
Norgesmester 1VK m/CACIT SV Speldraget's J-The Boss [NO36304/18] eier: Rune Fossum og Anita Inderdal/fører: Fossum, Rune
2VK P Ørntuas J Juni [NO44547/15] eier/fører: Hoholm, Rune
3VK ES Blakkstøten's Flekk [NO40501/17] eier/fører: Arnesen, Ingar
4VK P Ørntuas M Saga [NO51435/19] eier/fører: Hoholm, Rune