Dommerkonferanser og praktiseringsregler for dømming på jaktprøver

Dommerkonferansene gjennomføres nå etter en ny modell, hvor lokale dommerutvalg (LD) etter å ha vært i kontakt med dommerne i sitt distrikt sender inn aktuelle problemstillinger. Dette samles av sentralt dommerutvalg (DU), systematiseres og sendes ut til LD som gjennomfører møter for alle dommerne i det enkelte distrikt.

Hvert LD kan møte med minst en representant på dommerkonferansen. Her blir problemstillingene grundig diskutert, og forsamlingen som representerte dommerne i sitt distrikt kommer frem til sine konklusjoner.

Konklusjonene er å anse som praktiseringsregler for dømming på våre jaktprøver. De årene det ikke blir vedtatt praktiseringsregler kommer det eget referat.

DommerkonferanserPraktiseringsregler
  Praktiseringsregler 2010
  Praktiseringsregler 2011
  Praktiseringsregler 2012
Referat dommerkonferanse 2013 Praktiseringsregler 2013
Referat dommerkonferanse 2014  
Referat dommerkonferanse 2016  
Referat dommerkonferanse 2017  
Referat dommerkonferanse 2018  
Referat dommerkonferanse 2019  
Referat dommerkonferanse 2020  
Dommerkonferanse 2021 avlyst pga. Covid  
Referat dommerkonferanse 2022  
Referat dommerkonferanse 2023