Påmelding K1 og Autorisasjonsprøven

I forbindelse med årets 'Autorisasjonsprøve' for nye jaktprøvedommere og 'Kongsvoll 1' for nye dommerkandidater, inviteres du til å delta som hundefører med din(e) hund(er).
Grunnet få oppmeldte elever, vil det bli veldig få plasser tilgjengelig i år, og kun mulighet til å melde på 2 dager, lørdag og søndag 12. og 13. august.
 
I hovedsak gjelder 'først til mølla', men vi prioriterer slik at vi får best mulig utbytte for kandidatene.
Vi ønsker primært hunder som hører hjemme i de klassene kandidatene skal bedømme
Representanter fra lokale dommerutvalg prioriteres, oppgi evt dette ved påmelding.
 
Påmelding f.o.m 1. Juli til Mona Aakervik e-post marius.aakervik@ntebb.no, tlf: 99038416. Kun påmelding på e-post. Påmelding før fristen, vil bli underkjent.
Navn, rase og Reg.nr på hunden
Alder på hund og hvilken klasse den stiller i til vanlig.
Klasse og ønsket dag(er).
Navn, mobilnr og epost til fører.
Frammøte Hjerkinn Fjellstue kl. 08:00.
 
Program:
Lørdag 12. august      VK
Søndag 13. august     UK/AK
 
Deltagerne må selv dekke sine utgifter. 
Startkontigent kr 200 pr. hund/pr. dag som betales til kontonr. når dere får tildelt plass, kontonr. får dere på e-post. Betaling er bekreftelse av mottatt plass. 
OBS: Manglende betaling innen tildelt frist, går plassen til noen andre.
Husk å gi beskjed, om dere må trekke hunden.
Hundene må ha gyldig saubevis for å stille som deltaker.
 
Det vil være mulighet til å ta apportbevis, ta kontakt med Mona Aakervik.
 
Grunnet forventet stor påmelding, kan det ta noen dager, før dere får svar på påmeldingen.
 
FKF v/Dommerutvalget