Godtgjørelser

RETNINGSLINJER FOR DIETT OG KJØREGODTGJØRELSE

JAKTPRØVEDOMMERE


A.     Diettsatser pr. dommerdøgn (høyfjells-, lavlands- skogsfuglprøver)

1.      Bor i hovedkvarteret for prøven:

Pensjonspris som for prøvens hovedkvarter dekkes (enkeltromspris), samt et tillegg på kr 150,- pr. dommerdøgn.


2.      Bor utenfor hovedkvarteret:

Pensjonspris som for prøvens hovedkvarter, enkeltrom (minimum kr. 500,-) , samt tillegg med kr 150,- per døgn.


Prøveledelsen kan selvsagt forhandle med den enkelte dommer, for bedre vilkår.

NKK’s representant skal ha diett alle prøvedager.


B.     Kjøregodtgjørelse/reisegodtgjørelse (høyfjells-, lavlands- og skogsfuglprøver)

1.      Reisebilletter (fly, tog, båt m.m.) refunderes etter avtale med prøvearrangøren
(rabatt bør benyttes). Ferge,  bom, parkering og lignende refunderes.

 

2.      Bruk av egen bil godtgjøres etter statens satser.

 

3.      Reisen skal foretas på den for arrangørs hurtigste og rimeligste måte.
C.     Beregninger diett og kjøre/reisegodtgjørelse ved dommerens deltakelse

Kun dømming på prøven.                -->        Kjøring begge veier.
Dømme 1 dag – deltar 1 dag          -->        Kjøring en vei.
Dømme 2 dager – deltar 1 dag      -->        Kjøring begge veier.

NKK’s representant  -->  Kjøring begge veier.


Kjøring ut til prøveterrenget godtgjøres når avstanden en vei er over 10 km.

Vedtatt på Representantkapsmøtet FKF 22.05.93. Satsene ble regulert på Representantskapsmøte FKF 15.06.01 med virkning fra 1.1.02.
Reduksjon i statens sats fra 3,20 til 3,00 med virkning fra 01.04.02.

Satsene endret på FKF’s RS 17. mars 2007 med virkning fra 1. juni 2007.