Innmelding av hunder til prisen årets hund og årets unghund 2018

FKF minner om at fristen for påmelding til ovennevnte kåring er 20. januar 2019.
Regler for poengberegning og kåring samt påmeldingsskjema ligger på FKF’s hjemmeside.
Resultater for aktuelle hunder samt beregningsgrunnlag, data om hunden, hundens foreldre og hundens eier samt et høyoppløslig bilde av hunden sendes til Ellen B. Dobloug, ePost: ellenbd@online.no