Påmeldingsliste Norsk Derby 2021

Det er innen fristen påmeldt 523 hunder.

Klikk her for påmeldingsliste.

For de som har spørsmål eller har oppnådd 1UK, oversend kritikk til Mona Aakervik epost: Marius.aakervik@ntebb.no.
Mobil: 99 03 84 16. Siste frist for innmelding 1UK er 10. september.

Sponsorer for Norsk Derby