Norsk Derby 2012

 

ND_2012_Vinner

1.premie Norsk Derby Finale
ES Løvenskarets Birk - Roald Arntsen
ND_2012_premievinnere

1.premie Norsk Derby Finale
ES Løvenskarets Birk

2.premie Norsk Derby Finale
P Eidemlias Dallas

3.premie Norsk Derby Finale
IS J-Tyfon av Kjerringholm

4.premie Norsk Derby Finale
IS Bjerkaasen's BK-Triac


Dommere:
Reidar Nilsen og Olav Schrøder


Norsk Derby Finaleparti
Dommere: Reidar Nilsen og Olav Andreas Schrøder

 

ND_2012_100

3700-0

Finalepartiet ND 2012
Dommere:
Reidar Nilsen og Olav Schrøder
Forklaring til forkortelser:
fmr = fuglarbeid med reis
slp = slått på fugl
fur = fuglearbeid uten reis
sj = sjans på fugl
s = støkk
ts = tomstand

slipp1_P_Dallas_ES_Diana

1. Slipp:


P Dallas mot ES Diana

Begge starter noe forsiktig i åpent terreng og i medvindsøk.
Dallas tar over, går et stort anlagt søk.
Diana blir ensidig i store deler av slippet.
Dallas over Diana.

Rangering etter 1.slipp:
1. Dallas
2. Diana

slipp2

2. Slipp:

IS Tyfon mot ES Yrja

Yrja starter gnistrende i lett fjellterreng
stort velanlagt søk.
Tyfon legger seg straks ut, blir noe åpen og ensidig.
Yrja støkker rype og roes.
Yrja over Tyfon

Rangering:
Dallas
Diana
Yrja
Tyfon

slipp3 3. Slipp:

ES Frekk mot IS Jetset

Begge starter utmerket.
Revierer terrenget i store fine slag.
Frekk over Jetset grunnet større bredde.

Rangering:
Frekk
Jetset
Dallas
Diana
Yrja
Tyfon

slipp4

4. Slipp:

ES Luna mot ES Tuff

Tuff går et stort anlagt søk i god fart.
Meget god bruk av vind og terreng.
Luna går også et stort anlagt søk med
noe ujevn intensistet.
Tuff over Luna.

Rangering:
Frekk
Jetset
Tuff
Dallas
Luna
Diana
Yrja
Tyfon

slipp5

5. Slipp:

ES Mikkeli Luri mot GS Daisy

Daisy legger seg opp i li i svak vind,
markerer lenge i område, fester stand.
Justerer seg i flere omganger til ny stand.
Går kontrollert på i etapper til ny stand.
Reiser villig og presist ryper.
Rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok.
Mikkeli Luri går godt i hele slippet.
Daisy over Mikkeli Luri.

Rangering:
Daisy, fmr
Frekk
Jetset
Tuff
Dallas
Luna
Diana
Yrja
Tyfon
Mikkeli Luri, slp

slipp6

6. Slipp:

ES Birk mot IS Miss Daisy

Birk tar straks føringen og går meget godt i tungt og småkupert terreng.
Miss Daisy går også godt, men blir noe omstendig.
Rype sees i luften uten at situasjonen kan bedømmes.
Birk over Miss Daisy.


Rangering:
Daisy, fmr
Frekk
Jetset
Tuff
Birk
Dallas
Luna
Miss Daisy
Diana
Yrja
Tyfon
Mikkeli Luri, slp

slipp7

7. Slipp:

KV Khaleesi mot P Lely

Khaleesi fører slippet og går meget godt i åpent terreng.
Lely går noe ujevnt.
Khaleesi fester stand, går på kommando uten å presentere fugl.
Foter og støkker rype. Er rolig. Senere støkker Lely rype, er rolig.
Helt på slutten markerer Lely, går på rype og støkker og forfølger.
Begge har hatt sine sjanser og utgår.

Rangering:
Daisy, fmr
Frekk
Jetset
Tuff
Birk
Dallas
Luna
Miss Daisy
Diana
Yrja
Tyfon
Mikkeli Luri, slp

slipp8

8. Slipp:

ES Emma mot IS Triac

Triac tar føringen, går et stort noe usystematisk søk i åpent terreng.
Emma starter godt og går etterhvert meget godt.
Triac kaster seg rundt og rype letter.
Meldes stand på Emma, når vi kommer til finnes Triac sittende i stand. Begge får reisordre. Triac reiser rype villig og presist, rolig i oppflukt og skudd.
Emma har ikke kontakt med fugl, men forfølger friskt.
Triac over Emma.


Rangering:
Triac, fmr. sj
Daisy, fmr. minus på søk/markering
Frekk
Jetset
Tuff
Birk
Dallas
Luna
Miss Daisy
Diana
Yrja
Tyfon
Mikkeli Luri, slp
Emma, slp. sj

slipp9

9. Slipp:

ES Festlig mot ES Tiba

I åpent terreng tar Festlig føringen. Går stort, men noe usystematisk. Tiba starter godt og går etterhvert meget godt, med god terrengdekning.
Ved innkalling støkker Festlig rype langt ute i to omganger og roes.
Tiba over Festlig.


Rangering etter runde 1:
Triac, fmr. sj
Daisy, fmr. minus på søk/markering
Frekk
Jetset
Tuff
Birk
Dallas
Luna
Miss Daisy
Diana
Yrja, S.
Tiba, sj.
Tyfon, sj.
Festlig, 2xS.
Mikkeli Luri, slp
Emma, slp. sj

2. Runde Norsk Derby P Dallas - IS Tyfon
ES Diana - ES Yrja
ES Frekk - ES Luna
IS Jetset - ES Tuff
ES Mikkeli Luri - ES Birk
GS Daisy - IS Miss Daisy
ES Emma - ES Festlig
IS Triac - ES Tiba

10. Slipp:

P Dallas mot IS Tyfon

Begge går meget med Tyfon i føringen.
Rype sees i luften.Dallas finnes sittende i stand, reiser villig og presist ryper. Komplett rolig i oppflukt og skudd.
Samtidig stand på Tyfon lenger nede i lia. Reiser villig og presist ryper. Rolig i oppflukt og skudd. Fugl letter under utredning, rolig.
Tyfon over Dallas


Rangering:
Dallas, fmr
Tyfon, fmr + sj


11. Slipp:

ES Diana mot ES Yrja

Yrja tar føringen innledningsvis og syr terrenget i store fine slag.
Senere går Yrja ujevnt og Diana tar føringen og går utmerket.
Diana over Yrja.

Rangering:
Dallas, fmr
Tyfon, fmr + sj
Diana
Yrja

12. Slipp:

ES Frekk mot ES Luna

I åpent lettgått terreng tar Luna føringen og begge går utmerket.
Luna over Frekk.

Rangering:
Dallas, fmr
Tyfon, fmr + sj
Frekk
Luna
Diana
Yrja


13. Slipp:

IS Jetset mot ES Tuff

Begge går stort. Tuff tar føring med bedre reviering.
Jetset støkker rype og roes, senere støkker Jetset på nytt og er rolig.
Ryper sees i lufta der begge hundene er. Tuff finnes i stand, går villig på uten å presentere fugl.
Begge utgår.

Rangering:
Dallas, fmr
Tyfon, fmr + sj
Frekk
Luna
Diana
Yrja


14. Slipp:

ES Mikkeli Luri mot ES Birk

Birk tar føringen og går meget godt og revierer terrenget erfarent.
Mikkeli Luri blir noe åpen i sitt søksopplegg.
Birk finnes i stand, går villig på til ny stand, reiser villig på ordre presist ryper, rolig i oppflukt og skudd. Under utredning ny stand. Reiser villig og presist rype, komplett rolig i oppflukt og skudd.
Utreder ok.
Birk over Mikkeli Luri som utgår.


Rangering:
Birk, fmr + 1 presisjon
Dallas, fmr
Tyfon, fmr + sj
Frekk
Luna
Diana
Yrja


15. Slipp:

GS Daisy mot IS Miss Daisy

Kort etter slipp støkker Daisy rype og finnes senere stand. Nekter å gå frem og utgår.
ES Emma settes på.
Emma tar føringen, går stort med lav intensitet. Miss Daisy blir ensidig og omstendelig. Emma finnes i stand, rype letter presist foran Emma som forfølger friskt.
Begge utgår.


Rangering:
Birk, fmr + 1 presisjon
Dallas, fmr
Tyfon, fmr + sj
Frekk
Luna
Diana
Yrja

16. Slipp:

IS Triac mot ES Festlig (10 min slipp)

Triac går et stort anlagt søk, blir noe åpen. Festlig går godt med vekslende intensitet. Festlig fester stand, går på i flere omganger uten å presentere fugl.
Triac over Festlig som utgår.


Rangering:
Birk, fmr + 1 presisjon
Dallas, fmr
Tyfon, fmr + sj
Frekk
Luna
Diana
Yrja

17. Slipp:

IS Triac mot ES Tiba (5 min slipp)

Triac viser fortsatt et stort anlagt søk. Noe åpent reviering.
Tiba går godt.
Triac over Tiba.


Rangering etter 2. runde:
Birk, fmr + 1 presisjon
Dallas, fmr
Tyfon, fmr + sj
Triac, fmr + s
Frekk
Luna
Diana
Yrja, s
Tiba, sj

18. Slipp:

P Dallas mot ES Tiba (10 min slipp)
Dallas starter sin 3.runde

Dallas tar føringen og går meget godt.
Tiba går også godt i tung vier.
Dallas over Tiba.


3. Runde Norsk Derby ES Diana - IS Tyfon
ES Yrja - ES Frekk
ES Luna - ES Birk
IS Triac - ES Tiba

Rangering etter 18. Slipp:
Dallas, fmr

19. Slipp:

ES Diana mot IS Tyfon

Diana fører slippet med bedre terrengdekning.
Diana over Tyfon.


Rangering:
Dallas, fmr
Tyfon, fmr + sj
Diana

20. Slipp:

ES Yrja mot ES Frekk

Frekk går fortsatt glimrende.
Yrja går fortsatt godt.
Yrja markerer i flere omganger og støkker rype.
Finnes i stand, går villig på uten å presentere fugl.
Frekk over Yrja.


Rangering:
Dallas, fmr
Tyfon, fmr + sj
Diana
Frekk
Yrja

21. Slipp:

ES Luna mot ES Birk

Begge går glimrende og veksler om føringen.
Rype sees i luften uten at situasjon kan bedømmes.
Settes likt.


Rangering:
Birk, fmr + 1 presisjon
Dallas, fmr
Tyfon, fmr + sj
Diana
Luna
Frekk, sj
Yrja, s


22. Slipp:

IS Triac mot ES Tiba

Begge jobber fortsatt godt.
Triac over på større format.


Rangering:
Birk, fmr + 1 presisjon
Dallas, fmr
Tyfon, fmr + sj
Triac, fmr + s
Diana
Luna
Frekk, sj
Tiba, sj
Yrja, s
ND_FinaleVinnere Finaleslipp:

ES Birk mot P Dallas

Begge går glimrende.
Settes likt.


Premieliste:
1.premie Norsk Derby Finale ES Løvenskarets Birk
2.premie Norsk Derby Finale P Eidemlias Dallas
3.premie Norsk Derby Finale IS J-Tyfon av Kjerringholm
4.premie Norsk Derby Finale IS Bjerkaasen's BK-Triac

Sponsorer for Norsk Derby