Kongsvold/Hjerkinn komiteen

Kongsvold Hjerkinn komiteen består av følgende personer:

Vilkår for fuglehundprøvene i verneområdene på Dovrefjell

Klikk her for skriv om vilkår for fuglehundprøvene i verneområdene på Dovrefjell.

Fuglehundtrening Kongsvoll – Hjerkinn

Kongsvold1FKF har mottatt mail fra Statsskog vedrørende trening på Kongsvoldterrengene. Styret ber samtlige innrette seg etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder. Dette er det den enkeltes ansvar å skaffe seg informasjon om. På vegne av Statsskog publiseres følgende skriv.

Les mer …

Ulovlig trening på Statskog Kongsvold Hjerkinn terrengene

Kongsvold_illDet rapporteres stadig om ulovlig trening på de terrenger FKF leier av Statskog på Dovrefjellplatået. Det er observert enkeltpersoner og grupper. Kontrollen vil nå bli utvidet og de som blir tatt vil bli anmeldt til politiet. Sanksjonene er kraftige bøter og FKF vil også vurdere innrapportering til disiplinærkomiteen i NKK.

FKF har mottatt brev fra Statskog om forholdet. Last ned

Kongsvold Hjerkinn komiteen.

Info arrangører Kongsvold/Hjerkinn

Klikk her for info skriv til arrangører av jaktprøver på Kongsvold/Hjerkinn.

Ny leieavtale for Statskog Kongsvold/Hjerkinn terrengene

Kongsvold_terrengFor tre år siden overtok FKF forvaltningen av Statskog Kongsvold/Hjerkinn terrengene fra Norsk Kennel Klubb. Avtalen vi overtok har en varighet frem til 1. august 2010 og for å kunne gjennomføre dommerutdannelse og jaktprøver neste høst måtte vi få nye formaliteter på plass.

Les mer …