Norske kommuner nå ikke definert under ring systemet

Fra og med kl. 00:00 23. februar er det ikke lenger norske kommuner definert under Ring 1 og 2 systemet.
Det innebærer at dommere og deltagere kan komme fra hele landet i prinsipp. Det finnes imidlertid fortsatt nasjonale regler og anbefalinger.

Lokalt, i din kommune, kan det finnes særskilte regler. FKF har ingen mulighet til å overvåke dette for alle landets kommuner, og den enkelte må derfor selv ta ansvar for å følge med på dette. https://www.helsenorge.no/koronavirus/lokal-koronainformasjon