Informasjon om jaktprøver og Covid 19 situasjonen i Norge

Klikk her for ny og oppdatert veileder for gjennomføring av jaktprøver som gjelder inntil videre.

Tiltakene er tilpasset myndighetene og er til dels innskjerpet noe på enkelte områder.
Veileder vil bli tilpasset etter hvert som situasjonen i Norge endres. Forhåpentligvis til det bedre!

Det er viktig at ALLE arrangører vurderer om de kan gjennomføre prøver iht denne veileder. Hvis ikke SKAL prøven avlyses.

• FKF understreker viktigheten av at alle arrangører og deltagere setter seg inn i veilederen.
• FKF vil at veileder publiseres sammen med annonse for prøve.
• FKF understreker viktigheten av kontakt med kommunelege.
• FKF understreker at dommere og deltagere fra 'Ring 1 og 2 (røde kommuner)' IKKE kan delta på prøver i regi av NKK/FKF hvis hjemstedskommune på prøvetidspunkt er 'Rød'.
• FKF understreker viktighet av å følge pålegg ifm oppropene. Erfaring fra høst 2020 viser at det ikke ble ivaretatt tilfredsstillende avstand mellom folk på oppropene.

Det er viktig at alle følger opp tiltakene i veilederen, så langt kjenner vi ikke til at smittespredning kan spores til våre prøver, slik vil vi det skal fortsette.
Ved spørsmål om veileder kontakt Knut Fredheim, knfredheim@gmail.com


Styret FKF