NM Lavland 2023 avlyst

Vestfold Fuglehundklubb (VF) er teknisk arrangør av NM-Lavland 2023.

Miljødirektoratet avslo VF sin søknad om utsetting av fasan og rapphøns i prøveterrengene i brev av 8/6-23. Klagen på avslaget ble avslått i brev av 7/7-23. Klagen er rutinemessig videresendt Klima- og Miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Slik omstendighetene er vedr. utsetting av fugl ser VF seg ikke i stand til å gjennomføre arrangementet, og ser seg derfor nødt til å avlyse NM-Lavland 2023.

NM var berammet med Lag NM 05.10.2023, prøve nr. 53-23005 og NM 06-08.10.2023, prøve nr. 53-23006.
Vi vil også fra si oss den tildelte Cacit.