Antall starter VK første dag Vinter 2022

VINTERPRØVER 2022 - RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG
Dato Arrangør Ref.nr. Antall 
19.-20.02. Tiurn Jakt Hoinn og Fiskeklubb JFF 50-22005 29
19.-20.02. Harstad & Vesterålen FK 50-22006 35
26.-27.02. Stjørna JFF 50-22008 24
04.-07.03 Karlsøy JFF 50-22010 44
04.-06.03 Telemark FK 50-22011 39
04.-06.03. Namdal FK 50-22013 36
11.-13.03. Agder FK 50-22020 40
11.-13.03. Inn-Trøndelag FK 50-22024 34
12.-13.03. Ofoten FK 50-22022 39
18.-20.03. Røros JFF/NISK Avd. 7 50-22025 40
18.-21.03. Hallingdal FK 50-22026 60
18.-20.03. Telemark FK 50-22028 27
19.-20.03. Norsk Breton Klubb 50-22029 37
19.-20.03. Rana JFF 50-22032 22
25.-28.03. Buskerud JFF 50-22035 73
25.-27.03. Romerike FK 50-22036 33
25.-27.03. Meråker JFF 50-22038 40
26.-27.03. Bodø JFF 50-22040 26
26.-27.03. Nord-Troms FK 50-22041 40
01.-03.04. Harstad & Vesterålen FK, NM Vinter 50-22044 183
01.-03.04. Hedmark og Oppland FK 50-22045 58
01.-03.04. Agder FK 50-22046 57
02.-03.04. Harstad & Vesterålen FK 50-22048 55
08.-10.04. Namdal FK 50-22050 30
08.-10.04. Østerdal FK 50-22052 66
09.-10.04. Midt-Troms FK 50-22054 45
22.-24.04. Norsk Gordonsetter Klub 50-22057 58
22.-24.04. Vest-Finnmark FK 50-22061 59
28.-30.04. Vefsn JFF 50-22059 58
29.-30.04. Vest-Finnmark FK 50-22058 33