NKKs Jakthundkomité innvilget dispensasjon fra Apportprøver

Sak 17/22

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) v/dommerutvalg apport søker om dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt. 4.2.2. Apportprøve. I reglene står det klart at tørket vilt ikke er tillatt å bruke på apportprøver.

Dommerutvalg Apport (DUA) har sett med økende bekymring på bruk av matfugl under apportprøvene. Siden det ikke vi bli noen regelendring før sommeren 2024 ønsker DUA å søke om dispensasjon fra regelverket for sesongen 2022 og 2023, slik at unødvendig bruk av matfugl allerede stoppes til sommeren.

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknaden om dispensasjon fra pkt. 4.2.2. Apportprøve for sesongen 2022 og 2023.


TILLEGGSINFORMASJON VEDR DISPENSASJON FRA APPORTPRØVER
I tillegg til fersk eller opptint fugl, tillates tørket og frosset fugl som en prøveordning for sesongen 2022. Alle fugler kan ha fjernet brystfileter, som kan erstattes med noe som er egnet. Fuglene skal ha en gjenkjennelig form. På vannøvelsen tillates dummy som er påsatt fjær/vinger fra jaktbare fuglearter. Det er ikke tillatt til å bruke nett rundt fugler, med unntak av vannapporten hvor det tillates på tørket fugl, fugler uten brystfileter og på dummy. Som slepefugl anbefales det å bruke fersk eller opptint fugl. I prøveordningen er det ikke krav til at det benyttes samme art til å slepe sporet som det som legges på sporenden. Ved bruk av dummy under vannapport skal dummy i all hovedsak være dekket av fjær/vinger.