Ny løsning for søknad om utstilling og prøver er publisert

Ny løsning for søknad om utstilling og prøver er publisert.

Da er ny løsning for søknad om prøve og utstilling på plass. Det har enkelte klubber fåt med seg om har begynt å legge inn/søke om prøver.

NKK legger opp til stor frihet, mindre byråkrati og færre frister.  Det er bra.

I «FKF familien» i dag legger

  1. klubbene inn sine prøver,
  2. deretter kontrolleres liste av SU iht mandat for SU, bla anbefaler SU fordeling av CACIT.
  3. Deretter kontrollerer styret i FKF listen før den sendes NKK.
  4. NKK publiserer
  5. FKF vil at denne rutinen stort sett fortsetter med de samme frister som før. Begrunnelsen for dette er at vi må sikre at det ikke blir prøve kollisjoner, spesielt med tanke på Høystatusløp, CACIT prøver, og generelt ift å kunne avvikle forsvarlig lokalt. Tilgang på dommere osv.

Ny rutine, som vil være gjeldene fra neste år.

  1. Innen 1. november, klubbene legger inn sine søknader på prøver
  2. FKF tar ut liste som kontrolleres hos SU
  3. SU rapporterer til styret i FKF, søkelys på CACIT og å forhindre «kollisjoner»
  4. Styret kontrollerer terminliste, herunder fordeling CACIT, og publiserer denne.

For inneværende år må alle klubber snarest og senest 8. desember søke om prøver. Deretter vil listen bli kontrollert av SU og FKF, for deretter å bli publisert før jul.