NM Skog utsatt

NM skog, prøvenummer 54-21067 berammet til 27-29 august er utsatt.

Da det ikke har vært mulig å skaffe nok dommere til dette arrangementet har FKF i samråd med NPK besluttet å utsette NM Skog. NM Skog vil bli gjennomført 29-31 oktober i regi av NPK og ITFK.

Prøven vil bli arrangert i Verdal og omegn. Dere som ønsker å videreføre påmelding trenger ikke gjøre noe, dere er å betrakte som påmeldt.

Dere som ønsker å trekke dere vil få 100% av startkontingent refundert ved å melde fra om dette til prøveleder Marianne Sagstad.
E post: sagstad1@bkkfiber.no Tlf: 99 57 94 89.

Ny informasjon om NM skog vil komme om kort tid.