TIL DELTAKERE SOM OMFATTES AV UTVIDET PÅMELDING I VK FRAM TIL 1. MAI!

På styremøte i FKF 20.12.2020 besluttet styret å sende følgende søknad om dispensasjon til Norsk Kennel Klubs Jakthundkomite:

«For hunder som kvalifiserte seg til VK i 2018, og senere i løpet av de to påfølgende år (2019 og 2020) ikke har oppnådd VK premie, utvides kvalifiseringen med EN sesong, frem til 1 mai 2021.»

NJK fattet følgende vedtak:
«NJK vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF. Dispensasjonen gjelder pkt.3.1 i jaktprøvereglene slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai».

De deltakere som faller innenfor denne kategorien og forsøker å melde på sin hund eller hunder, vil bli avvist av DogWeb Arra. Deltakeren må ta kontakt med angjeldende klubbarrangør og vil derved få opplysninger om hvordan påmeldingen skal gjennomføres for å bli godkjent.

Dersom man ikke får kontakt med arrangøren, kan man ta kontakt med FKF’s sekretær, Ellen B. Dobloug.


Men vennlig hilsen Ellen B. Dobloug
Sekretær Fuglehundklubbenes Forbund