Jaktprøver

Vinnere NM Lag Høyfjell Høst 2021

Vinnere NM Lag Høyfjell Høst 2021 ble korthåret vorstehhund.

gullvinner lag 2021

Lag Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
B 6 12 25 43
ES 18 5 17 40 
GS 9 4 15 28
IS 17 15 10 42
KV 26 9 8 43
P 8 13 4 25
SV 4 12 10 26

NM LAG HØYFJELL HØST 2021

NM LAG HØYFJELL HØST 2021:  
     
ENGELSKSETTER:  
Reg.nr. Navn: Eier/fører:
NO41567/17 Sjokolaisen av Skåpleinum f/Bjørn Sjurseth
NO37410/18 Halvartun’s Hattrick Halvar Rødsjø
NO51753/13 Knutsvollens Hi-Tex Ingvar Rødsjø
NO54020/14 Slottviddas IM Kaos f/Bjørn Sjurseth (reserve)
     
IRSKSETTER:    
Reg.nr. Navn: Eier/fører:
NO490387/13 Vestviddas df Fauna Knut Skiple
Vdh/dpzis13/034 Working Gundogs Bounty Oddbjørn Ovesen
NO39485/18 «US» Speedy Geir Bjerkevoll
NO41077/13 Myrkveven’s Quattro  Jørn Lunn Olsen (reserve)
     
GORDONSETTER:  
Reg.nr. Navn: Eier/fører:
NO35194/14 Inmontes Alison William Lysgård
NO37738/14 Sarabakkens Blaser Ben Heimstad
NO47554/15 Soknahåggans L Frisk Bjarne Engen
NO36022/18 Rørosviddas Ante Steinar Einvik (reserve)
     
POINTER:    
Reg.nr. Navn: Eier/fører:
DK02370/2018 Villestoftes Max Per Gustav Zakariassen
NO43064/18 Urdevassfjellets Sagan Olaf Lurvik
NO38804/15 Gloføklias Teodor Øyvind Kalvøy
NO39699/13 Jutevatnets Gavas Bjørn Smistad
     
BRETON:    
Reg.nr. Navn: Eier/fører:
NO45076/13 Kvikksteps Mira Eivind Winther
SE30366/2014 Blackmolly Brian Johan Herje
NO43994/18 Ranheimsfjæras Smoothie Stig Håvard Skain Hansen
NO45559/11 Reisavannet’s Zr-zelica Jan Bjarte Skrøppa (reserve)
     
STRIHÅRET VORSTEH:  
Reg.nr. Navn: Eier/fører:
NO39932/16 Bivdar av Brandsegg Søndre Rune Mikalsen
NO36304/18 Speldragets J-The Boss Rune Fossum
NO47000/16 Springleikens Mi-Ra Sigmund Nyborg
NO32300/15 Beethoven av Brandsegg søndre Rune Fossum (reserve)
     
KORTHÅRET VORSTEH:  
Reg.nr. Navn: Eier/fører:
NO42203/16 Suldølens Jeger Sveinung Stene
NO36509/14 Sognexpressens Nikita Robert Brenden
NO44723/14 Aska Jens Thomas Sagør
NO50237/14 Crom av Tverregga Rune Nedrebø (reserve)

NKK utvidet VK billett

Til Fuglehundklubbenes Forbund

Viser til mottatt søknad om utvidet VK billett. NKKs jakthundkomitè behandlet denne søknaden på møte den 7. juli og fattet følgende vedtak:

Sak 32/21
Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknad fra FKF om dispensasjon fra pkt.3.1 i jaktprøvereglene. Kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 utvides til å gjelde ut 2021 og kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2019 utvides til å gjelde frem til 1. mai 2022. Dette til orientering.

Hilsen Eva Pedersen
Saksbehandler Aktivitetsavdelingen
NKK

TIL DELTAKERE SOM OMFATTES AV UTVIDET PÅMELDING I VK FRAM TIL 1. MAI!

På styremøte i FKF 20.12.2020 besluttet styret å sende følgende søknad om dispensasjon til Norsk Kennel Klubs Jakthundkomite:

«For hunder som kvalifiserte seg til VK i 2018, og senere i løpet av de to påfølgende år (2019 og 2020) ikke har oppnådd VK premie, utvides kvalifiseringen med EN sesong, frem til 1 mai 2021.»

NJK fattet følgende vedtak:
«NJK vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF. Dispensasjonen gjelder pkt.3.1 i jaktprøvereglene slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai».

De deltakere som faller innenfor denne kategorien og forsøker å melde på sin hund eller hunder, vil bli avvist av DogWeb Arra. Deltakeren må ta kontakt med angjeldende klubbarrangør og vil derved få opplysninger om hvordan påmeldingen skal gjennomføres for å bli godkjent.

Dersom man ikke får kontakt med arrangøren, kan man ta kontakt med FKF’s sekretær, Ellen B. Dobloug.


Men vennlig hilsen Ellen B. Dobloug
Sekretær Fuglehundklubbenes Forbund

Jaktprøver vinter 2020 - Antall starter i VK

VINTERPRØVER 2020 - RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG
       
Dato Arrangør Ref.nr. Antall 
15.-16.2. Tiurn Jakthoinn og Fiskeklubb JFF 50-20001 31
15.-16.2. Karlsøy JFF 50-20003 24
22.-23.2. Stjørna JFF 50-20006 25
29.2.-1.3. Troms Fuglehundklubb 50-20007 40
6.-8.3. Namdal FK 50-20009 32
6.-8.3. Norsk Münsterländerklubb 50-20010 27
6.-8.3. Telemark FK 50-20011 34
7.-8.3. Norsk Breton Klubb 50-20013 39
       
Resten av jaktprøver vinter 2020 ble avlyst pga Covid-19.  

Vinner NM Høyfjell Høst 2021

vinner med dommere

Vinner NM Høyfjell Høst 2021.
ES Berkjestølen's Neon [NO39088/16]
Eier/fører: Astrid W. Ellefsen

2VK finale B Blackmolly [SE30366/2014]
Eier/fører: Brian Herje

3VK finale ES Storøya's Falco [NO32986/16]
Eier/fører: Pål Wahlquist

NM Skog utsatt

NM skog, prøvenummer 54-21067 berammet til 27-29 august er utsatt.

Da det ikke har vært mulig å skaffe nok dommere til dette arrangementet har FKF i samråd med NPK besluttet å utsette NM Skog. NM Skog vil bli gjennomført 29-31 oktober i regi av NPK og ITFK.

Prøven vil bli arrangert i Verdal og omegn. Dere som ønsker å videreføre påmelding trenger ikke gjøre noe, dere er å betrakte som påmeldt.

Dere som ønsker å trekke dere vil få 100% av startkontingent refundert ved å melde fra om dette til prøveleder Marianne Sagstad.
E post: sagstad1@bkkfiber.no Tlf: 99 57 94 89.

Ny informasjon om NM skog vil komme om kort tid.

Dommere til høystatusløp høst 2021

Dommarar til NM og ND hausten 2021

NM høgfjell 2-5/9 Arr NESK

Semi        Espen Schjølberg
                Roland Strige
                Ole Andre Hestmo
                Per Jørgen Thowsen
                Dag Arne Berget
                Karl Ole Jørgensen

Finale:     Geir Stenmark
                Leif Gunnar Mortensen

NM lag:    Robert Gill
                Lars Ådne Andersen

ND 24-26/9. Teknisk Arr NVK

Semi:       Bjarne Engen
                Øyvind Ribesen
                Ørjan Alm
                Per Hallås
                Brian Herje
                Rune Skeie

Finale:     Fredrik Walby
                Ronny Sagmo

NM skog 27-29/8. Arr NPK Telemark

                Geir Haugen
                Gunnar Gundersen
                Bernt Martin Sandsør

NM lavland 7-10/10. Arr Hed Opp Hamar

Semi:       Petter Steen
                Arnfinn Berntsen
                Jarle Klemmetsdal
                Gisle Sveva
                Robert Colbjørnsen
                Fredrik Engell Sæthereng

Finale      Kjetil Kristiansen
                Samuel Larsen

NM lag:   Jan Atle Larsen
                Elisabeth Haukaas Bjerke

Søknad om dispensasjon fra regelverket for fuglehundprøver

Søknad om dispensasjon fra regelverket for fuglehundprøver

Bakgrunn
Utbruddet av hundesykdommen høsten 2019 og corona pandemien vinteren 2020 berørte våre fuglehundprøver. En rekke prøver, spesielt vinteren 2020 måtte avlyses. Hunder som har kvalifisert seg til vinnerklassen med å oppnå en 1. premie i AK må innen det året de fikk 1. AK eller de to påfølgende år oppnå premie i vinnerklassen eller en ny 1. AK for fortsatt være kvalifisert for å deltakelse i vinnerklassen. Siden en rekke prøver ble avlyst, spesielt vinteren 2020, søker FKF styret om dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt 3.1 slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai 2021. Da terminlisten for 2021 publiseres i disse dager ber vi om at dere behandler vår søknad hurtigst mulig og gjerne per mail slik at vi snarest mulig får informert deltakere som er berørt av dette.

Drøfting
Spørsmålet ble reist av raseutvalget (RU) i juni 2020 og styret vedtok da å utsette en avgjørelse i saken inntil en fikk erfaringer fra høstprøvene 2020. Samtidig vedtok styret å innhente uttalelser og tallmateriale fra Datautvalget og fra dommerutvalget (DU). Styret har nå innhentet tallmaterialet. Det viser en nedgang på antall hunder som har oppnådd 1. AK eller VK premie som følge av avlyste jaktprøver i Pandemiperioden. Tallene viser at høsten 2019 ikke har hatt stor innvirkning på dette.

Konklusjon
På denne bakgrunnen vedtok styret på styremøte 10.12.2020 og søke NJK om dispensasjon med følgende begrunnelse.
For hunder som kvalifiserte seg til VK i 2018, og senere i løpet av de to påfølgende år (2019 og 2020) ikke har oppnådd VK premie, utvides kvalifiseringen med EN sesong, frem til 1 mai 2021.
FKF ønsker å være sikre på at kommende sesongs prøver kan gjennomføres med en «normalt god» påmelding, og samtidig sikre at CACIT prøver kan gjennomføres med tilstrekkelig antall påmeldte. Det vil bli søkt NJK i forbindelse med dispensasjon fra jaktprøveregelverket pkt. 3.1.

Hilsen
Styret i FKF

Fra: Eva Pedersen Sendt: fredag 18. desember 2020 15:38 Til: Ellen Bakke Dobloug Emne: SV: Brev fra FKF til NJK
Da har NKKs jakthundkomite behandlet saken.

Vedtak:
NJK vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF. Dispensasjonen gjelder pkt.3.1 i jaktprøvereglene slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai 2021.

Dommere NM Vinter Andøya 2021

NM Vinter Andøya 25-28/3-2021

Finale Morten Riise    
  Håvard Rudi    
       
NM Lag Jostein Jensen    
  Ulrik Myrhaug    
       
Semifinale 1 Morten Løken    
  Rune Mikalsen    
       
Semifinale 2 Pål Anders Wang    
  Sverre Kyrre Rørstad    
       
Semifinale 3 Ola Dyrstad    
  Magnus Haugen    

4/12-2020

For FKF DU

Odd Harald Sørbøen