Jaktprøver

NKK utvidet VK billett

Til Fuglehundklubbenes Forbund

Viser til mottatt søknad om utvidet VK billett. NKKs jakthundkomitè behandlet denne søknaden på møte den 7. juli og fattet følgende vedtak:

Sak 32/21
Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknad fra FKF om dispensasjon fra pkt.3.1 i jaktprøvereglene. Kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 utvides til å gjelde ut 2021 og kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2019 utvides til å gjelde frem til 1. mai 2022. Dette til orientering.

Hilsen Eva Pedersen
Saksbehandler Aktivitetsavdelingen
NKK

TIL DELTAKERE SOM OMFATTES AV UTVIDET PÅMELDING I VK FRAM TIL 1. MAI!

På styremøte i FKF 20.12.2020 besluttet styret å sende følgende søknad om dispensasjon til Norsk Kennel Klubs Jakthundkomite:

«For hunder som kvalifiserte seg til VK i 2018, og senere i løpet av de to påfølgende år (2019 og 2020) ikke har oppnådd VK premie, utvides kvalifiseringen med EN sesong, frem til 1 mai 2021.»

NJK fattet følgende vedtak:
«NJK vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF. Dispensasjonen gjelder pkt.3.1 i jaktprøvereglene slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai».

De deltakere som faller innenfor denne kategorien og forsøker å melde på sin hund eller hunder, vil bli avvist av DogWeb Arra. Deltakeren må ta kontakt med angjeldende klubbarrangør og vil derved få opplysninger om hvordan påmeldingen skal gjennomføres for å bli godkjent.

Dersom man ikke får kontakt med arrangøren, kan man ta kontakt med FKF’s sekretær, Ellen B. Dobloug.


Men vennlig hilsen Ellen B. Dobloug
Sekretær Fuglehundklubbenes Forbund

Jaktprøver vinter 2020 - Antall starter i VK

VINTERPRØVER 2020 - RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG
       
Dato Arrangør Ref.nr. Antall 
15.-16.2. Tiurn Jakthoinn og Fiskeklubb JFF 50-20001 31
15.-16.2. Karlsøy JFF 50-20003 24
22.-23.2. Stjørna JFF 50-20006 25
29.2.-1.3. Troms Fuglehundklubb 50-20007 40
6.-8.3. Namdal FK 50-20009 32
6.-8.3. Norsk Münsterländerklubb 50-20010 27
6.-8.3. Telemark FK 50-20011 34
7.-8.3. Norsk Breton Klubb 50-20013 39
       
Resten av jaktprøver vinter 2020 ble avlyst pga Covid-19.  

Jaktprøver høst 2020 - Antall starter i VK

HØSTPRØVER 2020 - RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG
       
Dato Arrangør Ref.nr. Antall 
  HØYFJELL:    
21.-22.8. Vestlandets FK 51-20002 32
21.-23.8. NGK 51-20003 39
21.-23.8. NISK Avd. Trøndelag 51-20004 57
21.-23.8. NESK 51-20005 59
21.-23.8. Namdal FK 51-20006 36
22.-24.8. Tromsø Hundeklubb, Fg. 51-20010 38
25.-26.8. Stjørna JFF 51-20012 26
28.-30.8. Hallingdal FK 51-20013 40
28.-30.8. NESK 51-20014 86
28.-30.8. Vefsn JFF 51-20015 22
28.-30.8. Inn-Trøndelag FK 51-20016 38
28.-30.8. Øystre Slidre JFF 51-20017 29
28.-30.8. Telemark FK 51-20018 32
29.30.8. Midt-Troms FK 51-20021 35
4.-6.9. Nordenfjeldske FK     NM Høyfjell 51-20028 153
4.-6.9. Agder FK 51-20029 40
5.-6.9. Vest-Finnmark FK 51-20030 22
5.-6.9. Bodø JFF 51-20032 26
25.-27.9. NPK 51-20035 75
25.-27.9. Telemark FK 51-20037 32
26.27.9. Vest-Finnmark FK 51-20038 22
2.-4.10. NISK 51-20040 59
2.-4.10. NBK 51-20041 30
3.-4.19. Harstad og Vesterålen FK 51-20042 28
24.-25.10. NVK Trøndelag 51-20049 34
       
  LAVLAND:    
25.-27.9. Østfold FK 53-20001 37
2.-4.10. NBK 53-20002 55
2.-4.10. Hed-Opp FK 53-20003 40
9.-11.10. Vestfold FK   NM Lavland 53-20005 133
16.-18.10. Namdal FK 53-20007 23
       
  SKOG:    
28.8-30.8. NVK Trøndelag - NM Skog 54-20015 69

Dommarar til høgstatusløp hausten 2020

NM skog Arr NVK avd Trøndelag. 28-30/8
     
  Jørn Åselid   
  Jørn Gunnar Bowitz 
  Mona Aakervik
     
NM lavland Arr Vestfold Fuglehundklubb 8-11/10. 
     
Finale:  Oddmund Sordal 
  Lasse Kvam   
     
NM Lag:  Rune Nedrebø 
  Øystein Heggelund Dahl 
     
Semi:  Elisabeth Haukaas Bjerke
  Pål Friis   
  Roger Maliberget 
  Jørn Presterudstuen
  Kjell Enberget 
  Tomas Tollefsen 
     
Norsk Derby Arr NPK 25-27/9
     
Finale:  Sigmund Nyborg 
  Robert Veseth
     
Semi:   Roger Størseth  
  Jan Terje Haugen 
  Kjetil Sollid   
  Marius Aakervik 
  Svein Erik Kjølstad 
  Terje Samdal 
     
NM høgfjell Arr Nordenfjeldske Fuglehundklub 3-6/9
     
Finale  Bård Sigve Berntsen 
  Arild Skeivik
     
Semi:   Karl Ole Jørgensen  
  Hans Einar Enoksen 
  Jan Sperre   
  Roar Karlsen   
  Morten Risstad
  Lars Ådne Arnesen 
     
NM Lag:  Knut Steinar Skiple 
  Hans Øygarden

Dommere til høystatusløp høst 2021

Dommarar til NM og ND hausten 2021

NM høgfjell 2-5/9 Arr NESK

Semi        Espen Schjølberg
                Roland Strige
                Ole Andre Hestmo
                Per Jørgen Thowsen
                Dag Arne Berget
                Karl Ole Jørgensen

Finale:     Geir Stenmark
                Leif Gunnar Mortensen

NM lag:    Robert Gill
                Lars Ådne Andersen

ND 24-26/9. Teknisk Arr NVK

Semi:       Bjarne Engen
                Øyvind Ribesen
                Ørjan Alm
                Per Hallås
                Brian Herje
                Rune Skeie

Finale:     Fredrik Walby
                Ronny Sagmo

NM skog 27-29/8. Arr NPK Telemark

                Geir Haugen
                Gunnar Gundersen
                Bernt Martin Sandsør

NM lavland 7-10/10. Arr Hed Opp Hamar

Semi:       Petter Steen
                Arnfinn Berntsen
                Jarle Klemmetsdal
                Gisle Sveva
                Robert Colbjørnsen
                Fredrik Engell Sæthereng

Finale      Kjetil Kristiansen
                Samuel Larsen

NM lag:   Jan Atle Larsen
                Elisabeth Haukaas Bjerke

Søknad om dispensasjon fra regelverket for fuglehundprøver

Søknad om dispensasjon fra regelverket for fuglehundprøver

Bakgrunn
Utbruddet av hundesykdommen høsten 2019 og corona pandemien vinteren 2020 berørte våre fuglehundprøver. En rekke prøver, spesielt vinteren 2020 måtte avlyses. Hunder som har kvalifisert seg til vinnerklassen med å oppnå en 1. premie i AK må innen det året de fikk 1. AK eller de to påfølgende år oppnå premie i vinnerklassen eller en ny 1. AK for fortsatt være kvalifisert for å deltakelse i vinnerklassen. Siden en rekke prøver ble avlyst, spesielt vinteren 2020, søker FKF styret om dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt 3.1 slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai 2021. Da terminlisten for 2021 publiseres i disse dager ber vi om at dere behandler vår søknad hurtigst mulig og gjerne per mail slik at vi snarest mulig får informert deltakere som er berørt av dette.

Drøfting
Spørsmålet ble reist av raseutvalget (RU) i juni 2020 og styret vedtok da å utsette en avgjørelse i saken inntil en fikk erfaringer fra høstprøvene 2020. Samtidig vedtok styret å innhente uttalelser og tallmateriale fra Datautvalget og fra dommerutvalget (DU). Styret har nå innhentet tallmaterialet. Det viser en nedgang på antall hunder som har oppnådd 1. AK eller VK premie som følge av avlyste jaktprøver i Pandemiperioden. Tallene viser at høsten 2019 ikke har hatt stor innvirkning på dette.

Konklusjon
På denne bakgrunnen vedtok styret på styremøte 10.12.2020 og søke NJK om dispensasjon med følgende begrunnelse.
For hunder som kvalifiserte seg til VK i 2018, og senere i løpet av de to påfølgende år (2019 og 2020) ikke har oppnådd VK premie, utvides kvalifiseringen med EN sesong, frem til 1 mai 2021.
FKF ønsker å være sikre på at kommende sesongs prøver kan gjennomføres med en «normalt god» påmelding, og samtidig sikre at CACIT prøver kan gjennomføres med tilstrekkelig antall påmeldte. Det vil bli søkt NJK i forbindelse med dispensasjon fra jaktprøveregelverket pkt. 3.1.

Hilsen
Styret i FKF

Fra: Eva Pedersen Sendt: fredag 18. desember 2020 15:38 Til: Ellen Bakke Dobloug Emne: SV: Brev fra FKF til NJK
Da har NKKs jakthundkomite behandlet saken.

Vedtak:
NJK vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF. Dispensasjonen gjelder pkt.3.1 i jaktprøvereglene slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai 2021.

Dommere NM Vinter Andøya 2021

NM Vinter Andøya 25-28/3-2021

Finale Morten Riise    
  Håvard Rudi    
       
NM Lag Jostein Jensen    
  Ulrik Myrhaug    
       
Semifinale 1 Morten Løken    
  Rune Mikalsen    
       
Semifinale 2 Pål Anders Wang    
  Sverre Kyrre Rørstad    
       
Semifinale 3 Ola Dyrstad    
  Magnus Haugen    

4/12-2020

For FKF DU

Odd Harald Sørbøen

Presisering til veileder for gjennomføring av jaktprøver høsten 2020

FKF har nylig publisert veileder og risikovurdering til støtte for høstens jaktprøve arrangører.

Klikk her for veileder for gjennomføring av jaktprøver.

Vi ser allerede at prøver har over 200 påmeldte hunder, denne presisering understreker tiltak ved prøver med potensielt over 200 personer samlet.

Det presiseres at:
For arrangementer på offentlig sted kan det etter 15. juni være opptil 200 personer samlet. Forutsetningen er at det er en ansvarlig arrangør. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted regnes ikke som en del av arrangementet. På arrangementene må det være mulig for deltakerne å holde minst en meter avstand til personer de ikke bor med. Arrangøren må sørge for at det er nok plass til at alle deltakerne kan holde minst en meter avstand, og ha oversikt over hvem som er tilstede. Det samme gjelder arrangement i lokaler som leies ut, inkludert i hotellfasiliteter, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. (helsenorge.no)

FKF ser at det er behov for å gjøre enkelte presiseringer.

På prøver med over to hundre hunder (les 200 hunder med 200 unike førere) må arrangørene gjøre tilpasninger. Vi har om mulig ikke presisert dette godt nok i veileder.

1.     Sekretariat må være stort nok får å gjennomføre ulike møter i henhold til retningslinjer fra helsemyndighetene/på forsvarlig vis. (avstand).
        a.    håndsprit må være tilgjengelig i de ulike lokaler, slik som inngangsparti, felles oppholdsrom, ved spisested, toaletter osv.

2.     På opprop kan det IKKE være over 200 personer til stede.
        a.    Her må opprop gjennomføres adskilt, eks VK for seg, kvalitet for seg.
        b.    Oppropet er for deltagere, andre må vike om antallet personer til sammen overstiger 200
        c.    Bålkaffe sløyfes, med mindre en person fra arrangør serverer.


3.     Partilister, og annen informasjon vedrørende prøven må holdes oppdatert fortløpende.
        a.    Arrangører må ha kompetent personell mht. IT, publisering av partilister og annen informasjon. VIKTIG!


4.     Håndsprit må være tilgjengelig på naturlig sted for opprop.
        a.    Deltagere kan sluses inn via sted hvor håndsprit finnes.


5.    Førere med flere hunder.
       a.    Førere med flere hunder må selv sørge for avtale om handling av egne hunder, det er krav om desinfeksjon av hender og hundebånd før avlevering.


6.    Handlere/øvrige som er tilstede må registreres av dommer under opprop. Føres i dommerperm på partiliste (baksiden).