Referat dommersamling lavland 2017

Det har med jevne mellomrom vært arrangert dommersamlinger lavland. Lavlandskomiteen arrangerte i år en dommersamling i forbindelse med Fuglehundtinget i Sandefjord. FKF ønsker å takke Brekke Holding AS v/Per-Arnfinn Brekke for økonomisk støtte til konferansen.

Referat dommersamling lavland 2017