FKF styret

FKF styrets sammensetning vedtatt på Fuglehundtinget - MAI 2022

STYRET I FKF 2022/2023

Torsten Dehn
Styreleder

Skariasveien 35 D,
0758 Oslo

+47 97199762

tdehn@nordic-maritime.no 

Tore Paulshus
Nestleder

Sloratoppen 82,
1405 Langhus

+47 90747572

tpaulshus@deloitte.no

Gry Eriksen
Styremedlem

Falla 14,
1747 Skjeberg

+47 96910000

gry@flexi.no

Christian Sletbakk
Styremedlem

Tiurveien 17 D,
9300 Finnsnes

+47 47896036

christian@kontordesign.no

Jan Riise Pedersen
Styremedlem

     

Ingrid Margrete Bjåen
Vara

     

Geir Morten Søgaard
Vara

     

 Ellen Bakke Dobloug 
 Sekretær

 Fartvegen 270,
 2324 Vang H

+4762596744
+4741325189

ellenbd@online.no