Dressur av fuglehunder

Dressur av fuglehunder. FKF tar sterk avstand fra dressur, instruksjon og håndtering av hund som er i strid med Dyrevelferdloven, retningslinjene for Instruktørutdannelse og/eller Jaktprøveregelverket.

FKF har et bevisst og aktivt fokus på dyrevelferd, og tar sterk avstand fra dressur som er i strid med Dyrevelferdloven.

Dressurmetoder i strid med Dyrevelferdloven, retningslinjene for Instruktørutdannelse eller Jaktprøveregelverket er ikke akseptabelt i vårt miljø. Det vil være i strid med hva FKF står for og er ikke representativt for FKF eller medlemsklubbene.

Det har tidligere vært tilfeller med dressurformer som vi tar avstand fra og som ikke er forenelig med rett og god dressur av hund. Nettopp derfor har FKF gjennom det siste ti-år arbeidet aktivt for å bedre våre regler, herunder Instruktørregelverket og Jaktprøveregelverket, for å sikre at regelverket og vår policy ivaretar dyrevelferden og er i samsvar med Dyrevelferdloven.

FKF har varslingsrutiner som oppfordrer deltakere til å si ifra om uønsket adferd, og et regelverk som sikrer rett behandling. Vi er klare på at dette bør skje i formaliserte former og ikke gjennom sosial netthets.

Dressur, instruksjon og håndtering av hund i strid med Dyrevelferdloven, retningslinjene for Instruktørutdannelse eller Jaktprøveregelverket tar vi sterk avstand fra. Overtredelser vil bli vurdert iht FKF og NKKs disiplinærregler. Den som opplever eller blir kjent med dyremishandling har et ansvar for å anmelde dette så snart som mulig til Mattilsynet eller politiet. Det fremgår klart av vårt regelverk at en som er dømt for dyremishandling ikke kan ha tillitsverv i FKF eller medlemsklubbene.

FKF