Nytt jaktprøveprogram DogWeb Arra

Programmet virker nå så stabilt det det er åpnet for påmeldinger. Det gjenstår noe, men ingenting av dette er til hinder for deltakere kan melde på prøvene, og arrangør kan forberede selve arrangementet.
 
Klikk her for brukermanual Dogweb Arra.