Treningsterrenget på Hjerkinn åpent

Forsvarsbygg er ferdig med rivingen av sonebyggene i treningsterrenget, og terrenget er nå åpent igjen for hundeeiere!