OBS! Til arrangører av jaktprøver f.o.m. 28.9.2017

OBS! Til arrangører av jaktprøver f.o.m. 28.9.2017
 
VIKTIG INFORMASJON FRA NORSK KENNEL KLUB:
 
Kilometergodtgjørelse og beskatning
I 2016 innførte Skatteetaten skatt på kilometergodtgjørelse for alle som får godtgjørelse etter statens satser på kr 4,10. De bestemte at sats per kilometer inntil 10.000 km skulle være skattefri med satsen kr 3,80. Alt utover kr 3,80 per kilometer skulle beskattes.
 
I 2017 endret Skatteetaten den skattefrie satsen til kr 3,50. Alt over skal skattlegges uansett kjørelengde. Skattefri sats gjelder også for bruk av el-bil og utenlands.
 
Dette betyr at dersom klubben betaler reisegodtgjørelse etter statens satser på kr 4,10 per kilometer, så skal differansen på 60 øre skattlegges. Differansen må innberettes til skatteetaten. Av den grunn bruker NKK skattefri sats på sine reiseregninger.
 
Satsene for passasjertillegg og hengertillegg er kr 1,00, som tidligere. Dette beskattes per i dag ikke.