Håndbok for jaktprøvekomiteer

Tidligere "Håndbok for prøveledere", nå kalt "Håndbok for jaktprøvekomiteer", er nå oppdatert med mye ny informasjon og hyperkoblinger til viktige dokumenter og reglement. Den vil kun være i elektronisk utgave. Den ligger under menyen til høyre og "skjema til nedlasting". FKF ber arrangører av jaktprøver gjøre seg kjent med håndboken.


FKF ønsker arrangørene lykke til, og vi mottar gjerne tilbakemeldinger på eventuelle forbedringer til håndboken.

Norgescup og Årets unghund 2014


ÅRETS HUND - NORGESCUP OG ÅRETS UNGHUND 2014

FKF minner om å sende inn resultater for de hunder som ligger an til henholdsvis Årets Hund - Norgescup og Årets Unghund 2014 innen 20. januar 2015 til FKFs sekretær,
Ellen B. Dobloug, epost: ellenbd@online.no.

Regler
for kåring, poengberegning og innmeldingsskjema ligger på FKFs nettside.

Send inn fullstendig beregningsgrunnlag for poengsummen, data om hund, foreldre og eier, samt et bilde av hunden (høy oppløsning, helst original bilde).

 

 

 

Europavinnerutstillingen 4. - 6. september 2015

Mail fra NKK:

I arbeidet med  ferdigstillelse av terminliste for prøver 2015 så vi noen utfordringer. Det viser seg at det er lagt opp til mange prøver samme helg som Europavinnerutstillingen 2015.

Europavinnerutstillingen i 2015 er et meget viktig arrangement for norsk hundesport og NKK som organisasjon. Tidspunktet for utstillingen er ikke optimalt for jakthundene, og de aktive prøvedeltagere, det gir oss utfordringer som vi må samarbeide for å løse.  Europavinner-utstillingen er et stort arrangement som må bli en suksess for NKK, både med hensyn til utstillingens gjennomføring, opplevelsen av Norge og norsk hundesport, og det økonomiske resultatet.  For å oppnå alt dette trenger vi et stort antall frivillige, og vi trenger at de aller beste norske hundene deltar, ikke minst må vi få vist resten av det europeiske hundesportmiljø våre flotte jakthunder.

Hovedstyret har derfor vedtatt å oppfordre klubber og forbund om ikke å gjennomføre prøver og arrangementer samme helg som Europavinnerutstillingen 2015. Det oppfordres om størst mulig oppslutning om Europavinnerutstillingen 2015 som deltakere og/eller medhjelper.  Hovedstyret ber om at sportshundkommiteen og jakthundkommiteen følger opp dette vedtaket overfor sine forbund og klubber.

De av dere som har planlagt prøver samme helg som Europavinnerutstillingen, 4. – 6. september, og som finner å kunne endre dato for prøven – vennligst gi tilbakemelding til aktivitetsavdelingen@nkk.no så raskt som mulig og senest innen 31. januar.


Les mere for NJK/NKK sitt svar


Les mer …

Dommere NM-Vinter 2015

NM vinter 26-29/3. Andøy. Arr: Harstad og Vestrålen FK.

NM lag:
Arild Skeivik og Per Olai Stømner

NM semifinale:
Lars Ådne Arnesen, Jørn Tore Karlsen, Ronny Sagmo, Stian Henriksen, Christian Slettbakk,
Kenneth Ressem.

Finale:
Per Erling Høvde, Trond Kolstad

 

 

 

 

 

Utkast til samarbeidsavtale med NJFF-klubbene og Tromsø Hundeklubb, fg er sendt på høring.

Saken som ble behandlet på Fuglehundtinget  2014 om medlemsklubber og foreninger med annen organisatorisk tilknytning enn  som selvstendig klubb har Lovkomiteen etter oppdrag fra styret i FKF arbeidet  med. Utkast til samarbeidsavtale og endring av FKFs lover m/kommentarer har alle  medlemsklubbene i FKF fått oversendt på høring med høringsfrist 7/12  2014.

Les mer …

VM 2014 i Italia

Da er det snart avreise for det Norske laget som skal delta i VM for stående fuglehunder i Toscana i Italia helgen 25-27/10-14. Norge stiller med to lag, et kontinetalt lag og et britisk lag, samt St. Hubertus for damer og herrer. Lagoppsett finner du under "Hovedmeny" og "VM informasjon". Det vil komme oppdateringer fra VM-lagene på FKFs nettside. 

FKF ønsker lykke til.

Flere artikler …