Dommere til høystatusløp høst 2021

Dommarar til NM og ND hausten 2021

NM høgfjell 2-5/9 Arr NESK

Semi        Espen Schjølberg
                Roland Strige
                Ole Andre Hestmo
                Per Jørgen Thowsen
                Dag Arne Berget
                Karl Ole Jørgensen

Finale:     Geir Stenmark
                Leif Gunnar Mortensen

NM lag:    Robert Gill
                Lars Ådne Andersen

ND 24-26/9. Teknisk Arr NVK

Semi:       Bjarne Engen
                Øyvind Ribesen
                Ørjan Alm
                Per Hallås
                Brian Herje
                Rune Skeie

Finale:     Fredrik Walby
                Ronny Sagmo

NM skog 27-29/8. Arr NPK Telemark

                Geir Haugen
                Gunnar Gundersen
                Bernt Martin Sandsør

NM lavland 7-10/10. Arr Hed Opp Hamar

Semi:       Petter Steen
                Arnfinn Berntsen
                Jarle Klemmetsdal
                Gisle Sveva
                Robert Colbjørnsen
                Fredrik Engell Sæthereng

Finale      Kjetil Kristiansen
                Samuel Larsen

NM lag:   Jan Atle Larsen
                Elisabeth Haukaas Bjerke

Norske kommuner nå ikke definert under ring systemet

Fra og med kl. 00:00 23. februar er det ikke lenger norske kommuner definert under Ring 1 og 2 systemet.
Det innebærer at dommere og deltagere kan komme fra hele landet i prinsipp. Det finnes imidlertid fortsatt nasjonale regler og anbefalinger.

Lokalt, i din kommune, kan det finnes særskilte regler. FKF har ingen mulighet til å overvåke dette for alle landets kommuner, og den enkelte må derfor selv ta ansvar for å følge med på dette. https://www.helsenorge.no/koronavirus/lokal-koronainformasjon

TIL DELTAKERE SOM OMFATTES AV UTVIDET PÅMELDING I VK FRAM TIL 1. MAI!

På styremøte i FKF 20.12.2020 besluttet styret å sende følgende søknad om dispensasjon til Norsk Kennel Klubs Jakthundkomite:

«For hunder som kvalifiserte seg til VK i 2018, og senere i løpet av de to påfølgende år (2019 og 2020) ikke har oppnådd VK premie, utvides kvalifiseringen med EN sesong, frem til 1 mai 2021.»

NJK fattet følgende vedtak:
«NJK vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF. Dispensasjonen gjelder pkt.3.1 i jaktprøvereglene slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai».

De deltakere som faller innenfor denne kategorien og forsøker å melde på sin hund eller hunder, vil bli avvist av DogWeb Arra. Deltakeren må ta kontakt med angjeldende klubbarrangør og vil derved få opplysninger om hvordan påmeldingen skal gjennomføres for å bli godkjent.

Dersom man ikke får kontakt med arrangøren, kan man ta kontakt med FKF’s sekretær, Ellen B. Dobloug.


Men vennlig hilsen Ellen B. Dobloug
Sekretær Fuglehundklubbenes Forbund

Til alle jaktprøveinteresserte. Arrangører, deltagere og dommere

Klikk her for ny og oppdatert veileder for gjennomføring av jaktprøver som gjelder inntil videre.

FKF publiserte veileder for gjennomføring av jaktprøver 31 januar.
Vi har siden da fått noen innspill til veilederen og noen spørsmål.
Innspill har i stor grad vært knyttet til begrepsbruk, «røde kommuner», «ring» kommuner osv.
Det viser seg at det i det offentlige nyttes ulike begrep. Veilederen tar sikte på å klargjøre dette.
Det er svært viktig at alle kjenner status på egen kommune, og innretter seg etter dette. Dessverre vil noen ikke kunne delta.

FKF vil i tillegg førstkommende torsdag ca kl 2000 publisere en liste over kommuner hvor det foreløpig ikke kan
arrangeres prøver eller komme dommere eller deltagere fra. Ny liste publiseres hver torsdag inntil videre, eller oftere ved omfattende endringer.
Blir publisert på FB og på FKF hjemmeside. Arrangører bes kopiere liste og legge ut på egne prøvers sider.
FKF ber alle lojalt følge bestemmelser fra myndighetene og i utgitte veileder.

Spm: Kan jeg delta på prøve hvis jeg kommer fra en kommune med forsterkede smitteverntiltak hvis jeg har en negativ Covid 19 test som er nyere enn 48 timer?
Svar: Nei, FKF ønsker ikke å bidra til forflytning av folk ut av denne type kommuner.

Spm: Hvorfor kan jeg ikke delta på prøve når vi har lov å dra på hytta?
Svar: FKF mener det er stor forskjell på å reise med egen familie, i egen bil til egen hytte, ift å reise til en jaktprøve med mange deltagere samlet.

Spm rettes til Knut Fredheim, knfredheim@gmail.com

Mvh Styret i FKF

Informasjon om jaktprøver og Covid 19 situasjonen i Norge

Klikk her for ny og oppdatert veileder for gjennomføring av jaktprøver som gjelder inntil videre.

Tiltakene er tilpasset myndighetene og er til dels innskjerpet noe på enkelte områder.
Veileder vil bli tilpasset etter hvert som situasjonen i Norge endres. Forhåpentligvis til det bedre!

Det er viktig at ALLE arrangører vurderer om de kan gjennomføre prøver iht denne veileder. Hvis ikke SKAL prøven avlyses.

• FKF understreker viktigheten av at alle arrangører og deltagere setter seg inn i veilederen.
• FKF vil at veileder publiseres sammen med annonse for prøve.
• FKF understreker viktigheten av kontakt med kommunelege.
• FKF understreker at dommere og deltagere fra 'Ring 1 og 2 (røde kommuner)' IKKE kan delta på prøver i regi av NKK/FKF hvis hjemstedskommune på prøvetidspunkt er 'Rød'.
• FKF understreker viktighet av å følge pålegg ifm oppropene. Erfaring fra høst 2020 viser at det ikke ble ivaretatt tilfredsstillende avstand mellom folk på oppropene.

Det er viktig at alle følger opp tiltakene i veilederen, så langt kjenner vi ikke til at smittespredning kan spores til våre prøver, slik vil vi det skal fortsette.
Ved spørsmål om veileder kontakt Knut Fredheim, knfredheim@gmail.com


Styret FKF

Fristen for innmelding til Norgescup og Årets Unghund 2020 er 20.01.2021

FKF minner om at fristen for innmelding av hunder til Norgescup og Årets Unghund 2020 er 20.01.2021.

Regler for poengberegning og kåring samt påmeldingsskjema ligger på FKF’s hjemmeside:
Link til innmeldingskjema
Link til regler Norges Cup

Resultater for aktuelle hunder samt beregningsgrunnlag, data om hunden og hundens foreldre og hundens eier samt et høyoppløselig bilde av hunden sendes til:
Ellen B. Dobloug, epost: ellenbd@online.no.

Flere artikler …