NKK utvidet VK billett

Til Fuglehundklubbenes Forbund

Viser til mottatt søknad om utvidet VK billett. NKKs jakthundkomitè behandlet denne søknaden på møte den 7. juli og fattet følgende vedtak:

Sak 32/21
Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknad fra FKF om dispensasjon fra pkt.3.1 i jaktprøvereglene. Kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 utvides til å gjelde ut 2021 og kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2019 utvides til å gjelde frem til 1. mai 2022. Dette til orientering.

Hilsen Eva Pedersen
Saksbehandler Aktivitetsavdelingen
NKK

Hundeførere Kongsvoll 1 og Autorisasjonsprøven - 2021

I forbindelse med årets 'Autorisasjonsprøve' for nye jaktprøvedommere og 'Kongsvoll 1' for nye dommerkandidater, inviteres du til å delta som hundefører med din(e) hund(er).

PS: Det er ledige plasser i VK.

Vi ønsker primært hunder som hører hjemme i de klassene kandidatene skal bedømme.

Påmeldingen skal inneholde:
- Navn, rase og Reg.nr på hunden
- Alder på hund og hvilken klasse den stiller i til vanlig.
- Klasse og ønsket dag(er).
- Navn, mobilnr og epost til fører.

Påmelding til Mona Aakervik e-post marius.aakervik@ntebb.no, tlf 99 03 84 16.

Frammøte Hjerkinn Fjellstue, ved stabburet kl 8.00 alle dager.

Program:
Onsdag 11. august UK
Torsdag 12. august VK
Fredag 13. august AK
Lørdag 14. august VK
Søndag 15. august UK/AK

Deltagerne må selv dekke sine utgifter. Startkontigent kr 150 pr hund/ pr dag som betales til kontonr. når dere får tildelt plass. Betaling er bekreftelse av mottatt plass, og uteblir betaling innen fristen, mister man plassen.

Hundene må ha saubevis for å stille som deltaker.

Det kan komme forandringer i forbindelse med korona-viruset.

I hovedsak gjelder 'først til mølla', men vi prioriterer slik at vi får best mulig utbytte for kandidatene.

Kan ta noe tid før dere får svar på henvendelsen.

FKF v/Dommerutvalget

Dressur av fuglehunder

Dressur av fuglehunder. FKF tar sterk avstand fra dressur, instruksjon og håndtering av hund som er i strid med Dyrevelferdloven, retningslinjene for Instruktørutdannelse og/eller Jaktprøveregelverket.

FKF har et bevisst og aktivt fokus på dyrevelferd, og tar sterk avstand fra dressur som er i strid med Dyrevelferdloven.

Dressurmetoder i strid med Dyrevelferdloven, retningslinjene for Instruktørutdannelse eller Jaktprøveregelverket er ikke akseptabelt i vårt miljø. Det vil være i strid med hva FKF står for og er ikke representativt for FKF eller medlemsklubbene.

Det har tidligere vært tilfeller med dressurformer som vi tar avstand fra og som ikke er forenelig med rett og god dressur av hund. Nettopp derfor har FKF gjennom det siste ti-år arbeidet aktivt for å bedre våre regler, herunder Instruktørregelverket og Jaktprøveregelverket, for å sikre at regelverket og vår policy ivaretar dyrevelferden og er i samsvar med Dyrevelferdloven.

FKF har varslingsrutiner som oppfordrer deltakere til å si ifra om uønsket adferd, og et regelverk som sikrer rett behandling. Vi er klare på at dette bør skje i formaliserte former og ikke gjennom sosial netthets.

Dressur, instruksjon og håndtering av hund i strid med Dyrevelferdloven, retningslinjene for Instruktørutdannelse eller Jaktprøveregelverket tar vi sterk avstand fra. Overtredelser vil bli vurdert iht FKF og NKKs disiplinærregler. Den som opplever eller blir kjent med dyremishandling har et ansvar for å anmelde dette så snart som mulig til Mattilsynet eller politiet. Det fremgår klart av vårt regelverk at en som er dømt for dyremishandling ikke kan ha tillitsverv i FKF eller medlemsklubbene.

FKF

Påmeldingsfrist Norsk Derby er 1. mai

Hei alle fuglehundvenner!

Minner om fristen for påmelding til Norsk Derby er 1. mai, det legges ikke opp til etterpåmelding.
Pr 21/4 kl 21, er det påmeldt 153 hunder. 11 er meldt inn kvalifiserte.

Tips gjerne valpekjøpere og venner om å melde på unghunden sin.

Klikk her for påmelding

Hjerkinn dressurområde

FKF åpnet for å slippe hunder innenfor et inngjerdet dressurområde på Hjerkinn høsten 2020.
Dette har vært et meget populært tiltak.

Det viser seg nå at det har vært besøk i området i det siste, og FKF minner om at bruk av området skjer på eget ansvar og hunden skal være under kontroll.

De som i fjor betalte sesongkort, har en varighet på 1 år fra innbetaling.

Sesongkort koster kr 500,-.
Dagskort koster kr 75,- og betaling skjer til VIPPS 614374.

Dommere til høystatusløp høst 2021

Dommarar til NM og ND hausten 2021

NM høgfjell 2-5/9 Arr NESK

Semi        Espen Schjølberg
                Roland Strige
                Ole Andre Hestmo
                Per Jørgen Thowsen
                Dag Arne Berget
                Karl Ole Jørgensen

Finale:     Geir Stenmark
                Leif Gunnar Mortensen

NM lag:    Robert Gill
                Lars Ådne Andersen

ND 24-26/9. Teknisk Arr NVK

Semi:       Bjarne Engen
                Øyvind Ribesen
                Ørjan Alm
                Per Hallås
                Brian Herje
                Rune Skeie

Finale:     Fredrik Walby
                Ronny Sagmo

NM skog 27-29/8. Arr NPK Telemark

                Geir Haugen
                Gunnar Gundersen
                Bernt Martin Sandsør

NM lavland 7-10/10. Arr Hed Opp Hamar

Semi:       Petter Steen
                Arnfinn Berntsen
                Jarle Klemmetsdal
                Gisle Sveva
                Robert Colbjørnsen
                Fredrik Engell Sæthereng

Finale      Kjetil Kristiansen
                Samuel Larsen

NM lag:   Jan Atle Larsen
                Elisabeth Haukaas Bjerke

Flere artikler …