Ny løsning for søknad om utstilling og prøver er publisert

Ny løsning for søknad om utstilling og prøver er publisert.

Da er ny løsning for søknad om prøve og utstilling på plass. Det har enkelte klubber fåt med seg om har begynt å legge inn/søke om prøver.

NKK legger opp til stor frihet, mindre byråkrati og færre frister.  Det er bra.

I «FKF familien» i dag legger

  1. klubbene inn sine prøver,
  2. deretter kontrolleres liste av SU iht mandat for SU, bla anbefaler SU fordeling av CACIT.
  3. Deretter kontrollerer styret i FKF listen før den sendes NKK.
  4. NKK publiserer
  5. FKF vil at denne rutinen stort sett fortsetter med de samme frister som før. Begrunnelsen for dette er at vi må sikre at det ikke blir prøve kollisjoner, spesielt med tanke på Høystatusløp, CACIT prøver, og generelt ift å kunne avvikle forsvarlig lokalt. Tilgang på dommere osv.

Ny rutine, som vil være gjeldene fra neste år.

  1. Innen 1. november, klubbene legger inn sine søknader på prøver
  2. FKF tar ut liste som kontrolleres hos SU
  3. SU rapporterer til styret i FKF, søkelys på CACIT og å forhindre «kollisjoner»
  4. Styret kontrollerer terminliste, herunder fordeling CACIT, og publiserer denne.

For inneværende år må alle klubber snarest og senest 8. desember søke om prøver. Deretter vil listen bli kontrollert av SU og FKF, for deretter å bli publisert før jul.

Vinterprøver 2021 - Antall VK starter

VINTERPRØVER 2021 - RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG

Dato Arrangør Ref.nr. Antall 
13.-14.2. Harstad & Vesterålen FK 50-21001 28
20.-21.2. Tiurn Jakt Hoinn og Fiskeklubb JFF 50-21006 40
27.-28.2. Stjørna JFF 50-21007 24
5.-7.3. Telemark FK 50-21010 48
6.-7.3. Norsk Breton Klubb 50-21012 30
12.-15.3. Hallingdal FK 50-21016 53
13.-14.3. Inn-Trøndelag FK 50-21018 45
19.-21.3. Namdal FK 50-21025 35
20.-21.3. Ofoten FK 50-21027 32
16.-18.4. Namdal FK 50-21044 35
23.-25.4. Salten FK 50-21057 59
24.-25.4. Vest-Finnmark FK 50-21060 40

Jaktprøver vinter 2021 som hadde tellende VK-starter 1. dag.

Innkalling til Fuglehundtinget 2021

Årets Fuglehundting vi bli gjennomført på en noe spesiell måte på grunn av Covid 19 situasjonen vi har stått i.
Årsberetningene for 2019-2020 og 2020-2021 vil bli behandlet sammen.

Årsberetningen for 2019-2020 har vi liggende ferdigtrykket fra i fjor, og den vil bli utdelt under møtet. Dere må imidlertid laste ned årsberetningen for 2020-2021.
Klikk her for årsberetning 2021.

Valget for 2020 ble «fryst» og er det som vil bli behandlet og valget for 2021 blir behandlet i 2022. Etter Fuglehundtinget 2022 er vi i normal drift igjen.

Vel møtt!
Men vennlig hilsen
Ellen B. Dobloug
Sekretær
Fuglehundklubbenes Forbund

Flere artikler …