Årets hunder Norgescup æret under NM Vinter 2018

1. IS Setpoint's Snuppa / Ulrik Myrhaug
2. B NJCH Raunakkens Cox / Nils B. Skaar
3. IS Bjerkaasens BK- Triac / Elisabeth Haukaas Bjerke/ Asgeir Bjerke 

FKF gratulerer alle ekvipasjene.

VIKTIG MELDING TIL ALLE PRØVEARRANGØRER!

De prøvearrangører som har lagt inn en utvidet påmeldingsfrist på prøven MÅ informere på hjemmesiden deres om følgende:

 «Det er lagt inn en utvidet påmeldingsfrist på prøven.  Denne er ikke tilgjengelig via vanlig terminliste.  For å benytte denne må dere gå inn på «Min side – Påmelding – Påmelding til prøve».

 

Tips: Det kan være lurt å genere partilister før utvidet frist slik at alle etteranmeldinger kommer inn som ikke tildelte hunder da alle påmeldinger havner i samme liste slik programmet er nå. Lettere for prøvearrangør å holde kontroll på de som har etteranmeldt.

Lavlandsprøver - utsetting av fugl

Lavlandsprøver - utsetting av fugl.

Krav om forhåndsgodkjennelse fra Miljødirektoratet

Det kan bare settes ut fugl dersom det etter søknad til Miljødirektoratet (MD) er gitt skriftlig  forhåndstillatelse fra MD.
Miljødirektoratet vil sette krav/vilkår for utsetting av fugl, herunder konkret dato for utsetting.

Vedrørende fristen 
20. juli har Miljødirektoratet i mail opplyst at det ikke lenger er noen bestemt frist for utsetting; «Dette (fristen 20 juli) er ikke lenger riktig, men var regelen før forskrift om fremmede organismer trådte i kraft den 1.1.2016.  Etter gjeldende forskrift om fremmede organismer så kreves det tillatelse fra Miljødirektoratet for å sette ut Fasan og Rapphøns, som begge anses som fremmede organismer. Det er ikke lenger noen bestemt frist for utsetting, men en forsvarlig dato vil bli satt som vilkår i en eventuell tillatelse til utsetting».

FKF/Lavlandskomiteen vil i løpet av våren, i god dialog med Miljødirektoratet, utarbeide klare og gode instrukser og retningslinjer for søknad og grunnlag for tillatelse, herunder risikobegrensende tiltak som ivaretar naturmangfoldet og god dyrevelferd. Det vil også være god kontakt med arrangørklubbene og NJFF.

Nytt jaktprøveprogram DogWeb Arra

Programmet virker nå så stabilt det det er åpnet for påmeldinger. Det gjenstår noe, men ingenting av dette er til hinder for deltakere kan melde på prøvene, og arrangør kan forberede selve arrangementet.
 
Klikk her for brukermanual Dogweb Arra.

Fuglehundting i Bodø 25.-27. mai 2018

Styret i FKF har besluttet å avholde Fuglehundhundtinget i Bodø 25.-27. mai 2018.

Det blir temamøte fredag 25. mai med behandling av nytt jaktprøveregelverk, og Fuglehundtinget avholdes lørdag 26. mai.
Nærmere detaljer kommer senere.

Innmelding til prisen årets hund/unghund 2017

FKF minner om at fristen for påmelding til overnevnte kåring er 20.01.2018.

Regler for poengberegning og kåring samt påmeldingsskjema finner du ved å klikke her.

Resultater for aktuelle hunder samt beregningsgrunnlag, data om hunden, hundens foreldre og hundens eier samt et høyoppløst bilde av hund
sendes til Ellen B. Dobloug på e-post: ellenbd@online.no.

Informasjon vedr. påmelding til kommende jaktprøver

Påmelding til kommende jaktprøver er ikke mulig før i slutten av januar pga. innføring av nytt jaktprøveprogram.
 
Som noen kanskje har fått med seg jobbes det med et nytt jaktprøveprogram.
Det jobbes fortløpende med å få implementert dette programmet, men i overgangsfasen vil det ikke være mulig å melde seg på jaktprøver før i slutten på januar.

Flere artikler …