Til alle jaktprøveinteresserte. Arrangører, deltagere og dommere

Klikk her for ny og oppdatert veileder for gjennomføring av jaktprøver som gjelder inntil videre.

FKF publiserte veileder for gjennomføring av jaktprøver 31 januar.
Vi har siden da fått noen innspill til veilederen og noen spørsmål.
Innspill har i stor grad vært knyttet til begrepsbruk, «røde kommuner», «ring» kommuner osv.
Det viser seg at det i det offentlige nyttes ulike begrep. Veilederen tar sikte på å klargjøre dette.
Det er svært viktig at alle kjenner status på egen kommune, og innretter seg etter dette. Dessverre vil noen ikke kunne delta.

FKF vil i tillegg førstkommende torsdag ca kl 2000 publisere en liste over kommuner hvor det foreløpig ikke kan
arrangeres prøver eller komme dommere eller deltagere fra. Ny liste publiseres hver torsdag inntil videre, eller oftere ved omfattende endringer.
Blir publisert på FB og på FKF hjemmeside. Arrangører bes kopiere liste og legge ut på egne prøvers sider.
FKF ber alle lojalt følge bestemmelser fra myndighetene og i utgitte veileder.

Spm: Kan jeg delta på prøve hvis jeg kommer fra en kommune med forsterkede smitteverntiltak hvis jeg har en negativ Covid 19 test som er nyere enn 48 timer?
Svar: Nei, FKF ønsker ikke å bidra til forflytning av folk ut av denne type kommuner.

Spm: Hvorfor kan jeg ikke delta på prøve når vi har lov å dra på hytta?
Svar: FKF mener det er stor forskjell på å reise med egen familie, i egen bil til egen hytte, ift å reise til en jaktprøve med mange deltagere samlet.

Spm rettes til Knut Fredheim, knfredheim@gmail.com

Mvh Styret i FKF

Informasjon om jaktprøver og Covid 19 situasjonen i Norge

Klikk her for ny og oppdatert veileder for gjennomføring av jaktprøver som gjelder inntil videre.

Tiltakene er tilpasset myndighetene og er til dels innskjerpet noe på enkelte områder.
Veileder vil bli tilpasset etter hvert som situasjonen i Norge endres. Forhåpentligvis til det bedre!

Det er viktig at ALLE arrangører vurderer om de kan gjennomføre prøver iht denne veileder. Hvis ikke SKAL prøven avlyses.

• FKF understreker viktigheten av at alle arrangører og deltagere setter seg inn i veilederen.
• FKF vil at veileder publiseres sammen med annonse for prøve.
• FKF understreker viktigheten av kontakt med kommunelege.
• FKF understreker at dommere og deltagere fra 'Ring 1 og 2 (røde kommuner)' IKKE kan delta på prøver i regi av NKK/FKF hvis hjemstedskommune på prøvetidspunkt er 'Rød'.
• FKF understreker viktighet av å følge pålegg ifm oppropene. Erfaring fra høst 2020 viser at det ikke ble ivaretatt tilfredsstillende avstand mellom folk på oppropene.

Det er viktig at alle følger opp tiltakene i veilederen, så langt kjenner vi ikke til at smittespredning kan spores til våre prøver, slik vil vi det skal fortsette.
Ved spørsmål om veileder kontakt Knut Fredheim, knfredheim@gmail.com


Styret FKF

Fristen for innmelding til Norgescup og Årets Unghund 2020 er 20.01.2021

FKF minner om at fristen for innmelding av hunder til Norgescup og Årets Unghund 2020 er 20.01.2021.

Regler for poengberegning og kåring samt påmeldingsskjema ligger på FKF’s hjemmeside:
Link til innmeldingskjema
Link til regler Norges Cup

Resultater for aktuelle hunder samt beregningsgrunnlag, data om hunden og hundens foreldre og hundens eier samt et høyoppløselig bilde av hunden sendes til:
Ellen B. Dobloug, epost: ellenbd@online.no.

Søknad om dispensasjon fra regelverket for fuglehundprøver

Søknad om dispensasjon fra regelverket for fuglehundprøver

Bakgrunn
Utbruddet av hundesykdommen høsten 2019 og corona pandemien vinteren 2020 berørte våre fuglehundprøver. En rekke prøver, spesielt vinteren 2020 måtte avlyses. Hunder som har kvalifisert seg til vinnerklassen med å oppnå en 1. premie i AK må innen det året de fikk 1. AK eller de to påfølgende år oppnå premie i vinnerklassen eller en ny 1. AK for fortsatt være kvalifisert for å deltakelse i vinnerklassen. Siden en rekke prøver ble avlyst, spesielt vinteren 2020, søker FKF styret om dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt 3.1 slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai 2021. Da terminlisten for 2021 publiseres i disse dager ber vi om at dere behandler vår søknad hurtigst mulig og gjerne per mail slik at vi snarest mulig får informert deltakere som er berørt av dette.

Drøfting
Spørsmålet ble reist av raseutvalget (RU) i juni 2020 og styret vedtok da å utsette en avgjørelse i saken inntil en fikk erfaringer fra høstprøvene 2020. Samtidig vedtok styret å innhente uttalelser og tallmateriale fra Datautvalget og fra dommerutvalget (DU). Styret har nå innhentet tallmaterialet. Det viser en nedgang på antall hunder som har oppnådd 1. AK eller VK premie som følge av avlyste jaktprøver i Pandemiperioden. Tallene viser at høsten 2019 ikke har hatt stor innvirkning på dette.

Konklusjon
På denne bakgrunnen vedtok styret på styremøte 10.12.2020 og søke NJK om dispensasjon med følgende begrunnelse.
For hunder som kvalifiserte seg til VK i 2018, og senere i løpet av de to påfølgende år (2019 og 2020) ikke har oppnådd VK premie, utvides kvalifiseringen med EN sesong, frem til 1 mai 2021.
FKF ønsker å være sikre på at kommende sesongs prøver kan gjennomføres med en «normalt god» påmelding, og samtidig sikre at CACIT prøver kan gjennomføres med tilstrekkelig antall påmeldte. Det vil bli søkt NJK i forbindelse med dispensasjon fra jaktprøveregelverket pkt. 3.1.

Hilsen
Styret i FKF

Fra: Eva Pedersen Sendt: fredag 18. desember 2020 15:38 Til: Ellen Bakke Dobloug Emne: SV: Brev fra FKF til NJK
Da har NKKs jakthundkomite behandlet saken.

Vedtak:
NJK vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF. Dispensasjonen gjelder pkt.3.1 i jaktprøvereglene slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai 2021.

Jaktprøver vinter 2020 - Antall starter i VK

VINTERPRØVER 2020 - RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG
       
Dato Arrangør Ref.nr. Antall 
15.-16.2. Tiurn Jakthoinn og Fiskeklubb JFF 50-20001 31
15.-16.2. Karlsøy JFF 50-20003 24
22.-23.2. Stjørna JFF 50-20006 25
29.2.-1.3. Troms Fuglehundklubb 50-20007 40
6.-8.3. Namdal FK 50-20009 32
6.-8.3. Norsk Münsterländerklubb 50-20010 27
6.-8.3. Telemark FK 50-20011 34
7.-8.3. Norsk Breton Klubb 50-20013 39
       
Resten av jaktprøver vinter 2020 ble avlyst pga Covid-19.  

Jaktprøver høst 2020 - Antall starter i VK

HØSTPRØVER 2020 - RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG
       
Dato Arrangør Ref.nr. Antall 
  HØYFJELL:    
21.-22.8. Vestlandets FK 51-20002 32
21.-23.8. NGK 51-20003 39
21.-23.8. NISK Avd. Trøndelag 51-20004 57
21.-23.8. NESK 51-20005 59
21.-23.8. Namdal FK 51-20006 36
22.-24.8. Tromsø Hundeklubb, Fg. 51-20010 38
25.-26.8. Stjørna JFF 51-20012 26
28.-30.8. Hallingdal FK 51-20013 40
28.-30.8. NESK 51-20014 86
28.-30.8. Vefsn JFF 51-20015 22
28.-30.8. Inn-Trøndelag FK 51-20016 38
28.-30.8. Øystre Slidre JFF 51-20017 29
28.-30.8. Telemark FK 51-20018 32
29.30.8. Midt-Troms FK 51-20021 35
4.-6.9. Nordenfjeldske FK     NM Høyfjell 51-20028 153
4.-6.9. Agder FK 51-20029 40
5.-6.9. Vest-Finnmark FK 51-20030 22
5.-6.9. Bodø JFF 51-20032 26
25.-27.9. NPK 51-20035 75
25.-27.9. Telemark FK 51-20037 32
26.27.9. Vest-Finnmark FK 51-20038 22
2.-4.10. NISK 51-20040 59
2.-4.10. NBK 51-20041 30
3.-4.19. Harstad og Vesterålen FK 51-20042 28
24.-25.10. NVK Trøndelag 51-20049 34
       
  LAVLAND:    
25.-27.9. Østfold FK 53-20001 37
2.-4.10. NBK 53-20002 55
2.-4.10. Hed-Opp FK 53-20003 40
9.-11.10. Vestfold FK   NM Lavland 53-20005 133
16.-18.10. Namdal FK 53-20007 23
       
  SKOG:    
28.8-30.8. NVK Trøndelag - NM Skog 54-20015 69

Dommere NM Vinter Andøya 2021

NM Vinter Andøya 25-28/3-2021

Finale Morten Riise    
  Håvard Rudi    
       
NM Lag Jostein Jensen    
  Ulrik Myrhaug    
       
Semifinale 1 Morten Løken    
  Rune Mikalsen    
       
Semifinale 2 Pål Anders Wang    
  Sverre Kyrre Rørstad    
       
Semifinale 3 Ola Dyrstad    
  Magnus Haugen    

4/12-2020

For FKF DU

Odd Harald Sørbøen

Flere artikler …