Antall starter VK første dag Vinter 2022

VINTERPRØVER 2022 - RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG
Dato Arrangør Ref.nr. Antall 
19.-20.02. Tiurn Jakt Hoinn og Fiskeklubb JFF 50-22005 29
19.-20.02. Harstad & Vesterålen FK 50-22006 35
26.-27.02. Stjørna JFF 50-22008 24
04.-07.03 Karlsøy JFF 50-22010 44
04.-06.03 Telemark FK 50-22011 39
04.-06.03. Namdal FK 50-22013 36
11.-13.03. Agder FK 50-22020 40
11.-13.03. Inn-Trøndelag FK 50-22024 34
12.-13.03. Ofoten FK 50-22022 39
18.-20.03. Røros JFF/NISK Avd. 7 50-22025 40
18.-21.03. Hallingdal FK 50-22026 60
18.-20.03. Telemark FK 50-22028 27
19.-20.03. Norsk Breton Klubb 50-22029 37
19.-20.03. Rana JFF 50-22032 22
25.-28.03. Buskerud JFF 50-22035 73
25.-27.03. Romerike FK 50-22036 33
25.-27.03. Meråker JFF 50-22038 40
26.-27.03. Bodø JFF 50-22040 26
26.-27.03. Nord-Troms FK 50-22041 40
01.-03.04. Harstad & Vesterålen FK, NM Vinter 50-22044 183
01.-03.04. Hedmark og Oppland FK 50-22045 58
01.-03.04. Agder FK 50-22046 57
02.-03.04. Harstad & Vesterålen FK 50-22048 55
08.-10.04. Namdal FK 50-22050 30
08.-10.04. Østerdal FK 50-22052 66
09.-10.04. Midt-Troms FK 50-22054 45
22.-24.04. Norsk Gordonsetter Klub 50-22057 58
22.-24.04. Vest-Finnmark FK 50-22061 59
28.-30.04. Vefsn JFF 50-22059 58
29.-30.04. Vest-Finnmark FK 50-22058 33

VM i Serbia 2022

VM blir avholdt i Serbia siste helg i oktober 2022.

Info er sendt raseklubbene, og interesserte bes melde sin interesse til sin raseklubb innen 15. juli 2022.

Hundeførere Kongsvoll 1 og Autorisasjonsprøven - 2022

I forbindelse med årets ”Autorisasjonsprøve” for nye jaktprøvedommere og ”Kongsvoll 1” for nye dommerkandidater, inviteres du til å delta som hundefører med din(e) hund(er)

Vi ønsker primært hunder som hører hjemme i de klassene kandidatene skal bedømme.

NB: Nå er det venteliste i alle klasser alle dager. Kort venteliste i VK torsdag og lørdag. UK/AK er det lang venteliste onsdag, fredag og søndag.

Påmeldingen skal inneholde:

  • Navn, rase og Reg.nr på hunden
  • Alder på hund og hvilken klasse den stiller i til vanlig.
  • Klasse og ønsket dag(er).
  • Navn, mobilnr og epost til fører.

Påmelding til Mona Aakervik e-post marius.aakervik@ntebb.no, tlf  99038416. Kun påmelding på e-post.

Frammøte Hjerkinn Fjellstue kl 8.00 alle dager.

Program:

Onsdag 10. august      UK

Torsdag 11. august     VK

Fredag 12. august       AK

Lørdag 13. august       VK

Søndag 14. august      UK/AK


Deltagerne må selv dekke sine utgifter. Startkontigent kr 150 pr hund/ pr dag som betales til kontonr. når dere får tildelt plass, kontonr får dere på e-post. Betaling er bekreftelse av mottatt plass. Obs manglende betaling innen frist, går plassen til noen andre.

Husk å gi beskjed, om dere må trekke hunden.

Hundene må ha gyldig saubevis for å stille som deltaker.

I hovedsak gjelder ”først til mølla”, men vi prioriterer slik at vi får best mulig utbytte for kandidatene.

Representanter fra lokale dommerutvalg prioriteres, oppgi evt dette ved påmelding.

 

Kan ta noen dager, før dere får svar på påmeldingen.

FKF v/Dommerutvalget

Ny Brukermanual DogWeb Arra!

Manualen finner du på FKFs nettside, til høyre under «Jaktprøver». Vi håper at alle prøvearrangører vil få god nytte av manualen under sine jaktprøver denne høsten og videre fremover!

Informasjon dressur/trening Hjerkinn

FKF's Dressur- og treningsterreng på Hjerkinn.

Dette er et inngjerdet område for lufting/dressur og trening av hunder. Pris pr tur kr 75,-, sesongkort kr 500,-.

For nærmere informasjon, se fane «Statskog Kongsvold/Hjerkinn», hvor man finner driftsinstruks og kart over området!

BRUK OMRÅDET MED FORNUFT TIL GLEDE FOR BÅDE TO- OG FIRBENTE I BÅNDTVANGSPERIODEN!

NKKs Jakthundkomité innvilget dispensasjon fra Apportprøver

Sak 17/22

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) v/dommerutvalg apport søker om dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt. 4.2.2. Apportprøve. I reglene står det klart at tørket vilt ikke er tillatt å bruke på apportprøver.

Dommerutvalg Apport (DUA) har sett med økende bekymring på bruk av matfugl under apportprøvene. Siden det ikke vi bli noen regelendring før sommeren 2024 ønsker DUA å søke om dispensasjon fra regelverket for sesongen 2022 og 2023, slik at unødvendig bruk av matfugl allerede stoppes til sommeren.

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknaden om dispensasjon fra pkt. 4.2.2. Apportprøve for sesongen 2022 og 2023.


TILLEGGSINFORMASJON VEDR DISPENSASJON FRA APPORTPRØVER
I tillegg til fersk eller opptint fugl, tillates tørket og frosset fugl som en prøveordning for sesongen 2022. Alle fugler kan ha fjernet brystfileter, som kan erstattes med noe som er egnet. Fuglene skal ha en gjenkjennelig form. På vannøvelsen tillates dummy som er påsatt fjær/vinger fra jaktbare fuglearter. Det er ikke tillatt til å bruke nett rundt fugler, med unntak av vannapporten hvor det tillates på tørket fugl, fugler uten brystfileter og på dummy. Som slepefugl anbefales det å bruke fersk eller opptint fugl. I prøveordningen er det ikke krav til at det benyttes samme art til å slepe sporet som det som legges på sporenden. Ved bruk av dummy under vannapport skal dummy i all hovedsak være dekket av fjær/vinger.

Nytt styre i FKF

Det ble 21. mai valgt nytt styret i FKF.

Styreleder: Torstein Dehn
Nestleder: Tore Paulshus
Styremedlem: Gry Eriksen
Styremedlem: Christian Sletbakk
Styremedlem: Jan Riise Pedersen
Varamedlem: Ingrid Margrete Bjåen
Varamedlem: Geir Morten Søgaard

Dommere høgstatusløp høsten 2022

NM høgfjell: 1-4/9 Arr Nordenfjeldske FK. Kongsvoll

Finale:

Frank Gunnar Bjørn, Robert Veseth.

NM lag:

Andreas Bjørn, Rune Nedrebø.

Semifinaler:

Kjartan Lindbøl, Magnus Haugen, Bård Johansen, Asle Svinsås, Geir Henning Strøm, Øyvind Olstad.

 

ND  23-25/9 Arr NESK   Hjerkinn

Finale:

Roar Karlsen, Lars Sagberg.

Semifinaler:

Øystein Dahl, Knut Fredheim, Jan Tunby, Hans Andreas Øygarden, Bjarte Søgaard, Tone Kanestrøm.

 

NM lågland 6-9/10 Arr Østfold FK

Finale:

Jørn Presterudstuen , Dag Arne Berget.      

NM Lag:

Rune Frankmoen, Ole Magnus Hagen.   

Semifinaler:

Ole A Østby, Torfinn Stenersen, Per Tufte, Tor Espen Plassgård, Hans Einar Enoksen, Birger Hermannsen.

 

NM skog: 21-23/10 NKLM Steinkjer

Torbjørn Eliasson, Bjørn Tormod Syversen, Kjell Roger Maliberg.

Flere artikler …