Nytt styre i FKF

Det ble 21. mai valgt nytt styret i FKF.

Styreleder: Torstein Dehn
Nestleder: Tore Paulshus
Styremedlem: Gry Eriksen
Styremedlem: Christian Sletbakk
Styremedlem: Jan Riise Pedersen
Varamedlem: Ingrid Margrete Bjåen
Varamedlem: Geir Morten Søgaard