Dommerutvalg

Dommerutvalgets medlemmer:

Reidar Nilsen, leder   reidar.nilsen@haaland.no   Tlf.: 47 23 85 48
Fredrik A Walby   fredrik.walby@medisin.uio.no   Tlf.: 91 34 51 95
Nils. B. Skaar   nilsbskaar@gmail.com   Tlf.: 97 71 94 95

Jørn-Tore Karlsen,
Styrets representant
  jorn-tore.karlsen@hotmail.com   Tlf.: 97 11 43 91

INFORMASJON VEDR PÅMELDINGER AV HUNDER TIL KONGSVOLD1 OG AUTORISASJONSPRØVEN 2017.

INFORMASJON VEDR PÅMELDINGER AV HUNDER TIL KONGSVOLD1 OG AUTORISASJONSPRØVEN 2017.
 
Det vil komme nærmere informasjon til interesserte den 4. juni om prosessen for å melde på til disse arrangementene.
 
FKF Dommerutvalget

Dommeroppsett NM-vinter 2017

Da er dommeroppsettet for NM-vinter 2017 klar.

Nye autoriserte dommere og kandidater bestått K1.

Da har fuglehund-Norge fått 8 nye dommere etter autorisasjonsprøven på Kongsvoll denne uken. Det er i tillegg 9 kandidater som fikk bestått på Kongsvoll 1. Det vil komme en reportasje i neste nummer av Fuglehunden.
FKF gratulerer.

Nye Dommere

Kandidater bestått K1

Uttak dommere til NM-vinter 2016

NM finale:
Jørn Tore Karlsen
Fredrik Walby

 

NM Semi:
Frank Gunnar Bjørn
Reidar Nilsen

 

Rune Hoholm
Birger Stene

 

Ottar Remmen
Geir Stenmark

 

NM Lag:
Ronny Sagmo
Robert Colbjørnsen