Kongsvold/Hjerkinn komiteen

Kongsvold Hjerkinn komiteen består av følgende personer:

  • John Berge (Leder)    krokjo@gmail.com                          976 87998
  • Fredrik Aalerud          faalerud@online.no                         958 17164
  • Olaf Doblaug             olaf.dobloug@forsvarsbygg.no        906 97510
  • Knut Fredheim           knfredheim@gmail.com                  400 29610 
    (FKF styrets representant)

Fuglehundtrening Kongsvoll – Hjerkinn

Kongsvold1FKF har mottatt mail fra Statsskog vedrørende trening på Kongsvoldterrengene. Styret ber samtlige innrette seg etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder. Dette er det den enkeltes ansvar å skaffe seg informasjon om. På vegne av Statsskog publiseres følgende skriv.

Les mer …

Ulovlig trening på Statskog Kongsvold Hjerkinn terrengene

Kongsvold_illDet rapporteres stadig om ulovlig trening på de terrenger FKF leier av Statskog på Dovrefjellplatået. Det er observert enkeltpersoner og grupper. Kontrollen vil nå bli utvidet og de som blir tatt vil bli anmeldt til politiet. Sanksjonene er kraftige bøter og FKF vil også vurdere innrapportering til disiplinærkomiteen i NKK.

FKF har mottatt brev fra Statskog om forholdet. Last ned

Kongsvold Hjerkinn komiteen.

Ny leieavtale for Statskog Kongsvold/Hjerkinn terrengene

Kongsvold_terrengFor tre år siden overtok FKF forvaltningen av Statskog Kongsvold/Hjerkinn terrengene fra Norsk Kennel Klubb. Avtalen vi overtok har en varighet frem til 1. august 2010 og for å kunne gjennomføre dommerutdannelse og jaktprøver neste høst måtte vi få nye formaliteter på plass.

Les mer …