Lovkomiteen

Lavlandskomite

Medlemmer:
Anders Simensrud (RU)                      tlf +47  408 41 501     email:
anders.simensrud@jbv.no 
Rune Frankmoen                                 tlf +47 481 06 588        ”       
rune.frankmoen@norsk-tipping.no 
Arild Skeivik                                       tlf +47 900 67 522        ”        a
rild.skeivik@eu.weatherford.com 

Elisabeth Kallevig (FKF)                 tlf +47 416 34 534        ”           elisakall@gmail.com 

Lovkomiteens forslag til samarbeidsavtale og lovendringer

Lovkomiteen har nå fullført sin oppgave som
de fikk av styret etter Fuglehundtinget 2014. De har utarbeidet forslag til
samarbeidsavtale og forslag til endringer av FKFs lover m/kommentarer. I
tillegg har de laget en oppsummering av saken og sine vurderinger. Som
forutsatt så har de gjennomført en høring blant alle medlemsklubbene basert
på sitt første utkast som ble sendt ut 5. november med høringsfrist 7.
desember.  Saken skal opp på Fuglehundtinget 2015.


Etablering av samarbeidsavtale og endring av FKFs lover

 

Uttalelse fra lovkomiteen i NKK

Fuglehundtinget 2014 vedtok å fortsett arbeidet ned en endring av FKFs lover for å muliggjøre fortsatt FKF-tilknytning for klubber med annen organisatorisk tilknytning til FKF enn via NKK. FKFs lovkomite gjennomførte en høring blant medlemsklubbene og på bakgrunn av denne ble det framlagt et forslag til styret i FKF. Styret oversendte forslaget til lovkomiteen i NKK som kom med følgende vurdering:

Uttalelse fra lovkomiteen i NKK

Utkast til samarbeidsavtale med NJFF-klubbene og Tromsø Hundeklubb, fg er sendt på høring.

Saken som ble behandlet på Fuglehundtinget  2014 om medlemsklubber og foreninger med annen organisatorisk tilknytning enn  som selvstendig klubb har Lovkomiteen etter oppdrag fra styret i FKF arbeidet  med. Utkast til samarbeidsavtale og endring av FKFs lover m/kommentarer har alle  medlemsklubbene i FKF fått oversendt på høring med høringsfrist 7/12  2014.

Les mer …