FKF styret

FKF styrets sammensetning vedtatt på Fuglehundtinget - JUNI 2017

 

STYRET I FKF 2017/2018

 

 

 Hans Einar Enoksen
 Leder

 Fjæreveien 24,
 8050 Tverlandet

+47 92404764

 henoksen@hotmail.com  

 Elisabeth Kallevig
 Nest Leder

 Hølandsveien 350,
 1903 Gan

+47 416 34534

 elisakall@gmail.com

 Tore Paulshus
 Styremedlem

 Sloratoppen 82,
 1405 Langhus

+47 90747572  tpaulshus@deloitte.no
 Jørn-Tore Karlsen
 Styremedlem

 Sandfallvn. 8 a,
 9510 Alta

+47 97114391  jorn-tore.karlsen@hotmail.com

Knut Fredheim
Styremedlem

 Botnlia 39,
 9
303 Silsand

+47 400 29610  knfredheim@gmail.com  
 Gry Eriksen
 Vara

 Falla 14,
 1747 Skjeberg

+47 96910000  gry@flexi.no
 

 

   
 Ellen Bakke Dobloug 
 Sekretær

Fartvegen 270,
2324 Vang H

+4762596744
+4741325189
 ellenbd@online.no 
Samordningsutvalgenes rolle og mandat.