Hundeførere Kongsvoll 1 og autorisasjonsprøven 2018

NB! Enda ledige plasser pr. 9.juli!

Vi mangler fortsatt noen hunder på lørdag i uk og søndag og tirsdag i vk. Mulighet til å sette seg opp på venteliste på de andre 2 dagene, kort venteliste disse 2 dagene. 

 

I forbindelse med årets ”autorisasjonsprøve” for nye jaktprøvedommere og ”Kongsvoll 1” for nye dommerkandidater, inviteres du til å delta som hundefører med din(e) hund(er)

Vi ønsker primært hunder som hører hjemme i de klassene kandidatene skal bedømme.
Påmeldingen skal inneholde:
- Navn på hund
- Alder på hund og hvilken klasse den stiller i til vanlig.
- Navn på fører
- Klasse og ønsket dag(er).
- Mobilnr til fører

Påmelding på e-post til Mona Himo Aakervik e-post marius.aakervik@ntebb.no, tlf 99038416. Svar og videre orientering kommer på e-post i midten av juli.

Frammøte Hjerkinn Fjellstue kl 8.00 alle dager.

Program:
Lørdag 11. august UK
Søndag 12. august VK
Mandag 13. august AK
Tirsdag 14. august VK
Onsdag 15. august UK/AK.

Deltagerne må selv dekke sine utgifter. Startkontigent kr 150 pr hund/ pr dag som betales til kontonr. når dere får tildelt plass. Betaling er bekreftelse av mottatt plass.

I hovedsak gjelder ”først til mølla”, men vi prioriterer slik at vi får best mulig utbytte for kandidatene.

FKF v/Dommerutvalget

Kongsvoll 1 og autorisasjonsprøven 2018

Disse vil bli arrangert lørdag 11. - onsdag 15. august.
Mer info i forhold til påmelding kommer i midten av juni, og vil blir lagt ut på hjemmesiden til FKF.

Innkalling til Fuglehundtinget 2018

FKF innkaller med dette til Fuglehundtinget på Thon Hotel Nordlys, Bodø lørdag 26. mai kl. 09.00.
 
FKF arrangerer temamøte fredag 25. mai kveld kl. 17:00 med følgende saker:
• Revisjon av jaktprøveregelverket.
• Informasjon og avslutning av nytt jaktprøveprogram samt evaluering av prosessen.
 
Påmelding til Fuglehundtinget må være FKF i hende senest lørdag 12. mai 2018.
 
 
Styret i FKF håper at delegatene benytter denne anledningen til å melde seg på Rib-turen!  Dette vil bli en spennende opplevelse og ikke noe man opplever hver dag!
 
VELKOMMEN TIL BODØ!

Flere artikler …